Vested: Flexibel samenwerken

Vested: Flexibel samenwerken
Vested: Flexibel samenwerken

Zo creëer je samen met je klant een ‘we-company’

Verreweg de meeste deelnemers aan het Sodexo Workplace Congres 2023 zijn het erover eens: Vested is een prima basis voor flexibel samenwerken. Maar wat is Vested precies? En hoe ga je aan de slag met deze methode? Erik Gijsbers van Johnson & Johnson en Annemiek Freijser van Sodexo werken al samen volgens de principes van Vested.

Engineering & Property Services van Johnson & Johnson selecteerde Sodexo als IFM partner in EMEA. Johnson & Johnson en Sodexo werken samen op basis van Vested. Vested is een manier van samenwerken tussen een leverancier en opdrachtgever waarbij gezamenlijk resultaat centraal staat. Vested richt zich, in tegenstelling tot meer ‘traditionelere’ contractvormen, op output en wat de business nodig heeft en niet op transactionele zaken. Samenwerken op basis van de principes van Vested leidt tot flexibelere doelstellingen. In plaats van een prijsmodel waarbij de opdrachtgever de specificaties bepaald en de opdrachtnemer deze voor een vastgestelde prijs realiseert, worden bij Vested opbrengsten (en risico’s) gedeeld. Zo ontstaat een ‘we-company’, een echt partnership.

blog_thema 3 vested (3) i.jpg

De 7 principes van Vested
Johnson & Johnson en Sodexo hebben hiervoor samen een mission statement opgesteld dat de basis vormt voor de samenwerking. Om deze missie te laten slagen houden beide partijen zich aan de 7 principes van Vested: 
 

  1. Integriteit
  2. Gelijkwaardigheid
  3. Eerlijkheid
  4. Ambitie
  5. Loyaliteit
  6. Wederkerigheid
  7. Autonomie
     

Meer weten over Vital Spaces.

Ook geïnteresseerd in samenwerken op basis van Vested en wil je hierover eens verder praten? Neem contact op.

2023_Sodexo Workplace Congres_scriber vested jenj 2.jpg