Samen werken aan duurzaamheid

Samen werken aan duurzaamheid
Samen werken aan duurzaamheid

Nog even en de medewerkers van APG ontmoeten elkaar opnieuw in het klimaatneutrale pand EDGE West Amsterdam, want de renovatie is nagenoeg afgerond. In gesprek met Patrick Tabak, Manager Workspace and Workplacemanagement bij APG en Kirsten Drenth, Cluster Lead IFM & Food bij Sodexo. Patrick: “Samen met Sodexo geven we invulling aan de nieuwe kijk op werken en verantwoord ondernemen.”

In de 25 jaar die Patrick Tabak bij APG werkt, heeft hij facility management flink zien veranderen. “Vandaag de dag is facility management een middel om de werkervaring van mensen te optimaliseren. Hierin onderscheidend zijn helpt ook om nieuw talent aan te trekken. Voorheen kozen we voor een bepaald pakket aan diensten en daar moesten medewerkers het kort door de bocht mee doen. Vandaag de dag staat de medewerker centraal en creëren we om die persoon services heen die hij/zij nodig heeft om te kunnen excelleren. Het facilitair bedrijf krijgt daarmee ook een strategische rol. Toen we wisten dat Edge op verzoek van APG en Alliander het pand duurzaam zouden gaan renoveren, hebben we de medewerker en duurzaamheid centraal gezet.” 

Edge West

Over EDGE West
Even terug in de tijd voor wat achtergrond. Als pensioenuitvoerder betrok APG in 1974 het pand aan de Basisweg – nu EDGE West Amsterdam. APG is er nog altijd huurder – inmiddels 48 jaar. Er werkten zo’n 2500 mensen. Tot het jaar 2000, toen het UWV werd gevormd. Dit maakte een groot deel van het bedrijf uit en met de afsplitsing van het UWV bleven er nog 1000 collega’s over, waarvan er 125 bij het facilitair bedrijf werkten. Patrick: “Omdat de verhouding organisatie/ facilitair bedrijf niet meer klopte, besloten we rond 2001 om onze facilitaire diensten uit te besteden. Ook toen al kozen we voor Sodexo.” Omdat een groot deel van het pand leeg stond, was er ruimte voor een huurder. Dat werd Alliander in 2013. Patrick vervolgt: “Alliander werkte al langere tijd aan duurzaamheidsambities en als uitvoerder van fondsen voelden we ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaamheid hoog op de agenda te zetten. Toen Alliander in 2016 aangaf om het pand duurzaam te willen herontwikkelen, waren we daar enthousiast over. Het pand was immers al 44 jaar oud. In 2018 is de renovatie gestart en binnenkort betrekken we het pand weer. EDGE West is één van de duurzaamste gebouwen van Europa, met BREEAM Outstanding-certificering. Het pand is volledig klimaatneutraal.” 

De pandemie als katalysator
De coronapandemie heeft als katalysator gewerkt voor wat betreft de duurzaamheidsambities. Kirsten: “We zien al langer dat de manier waarop mensen werken, verandert. De pandemie heeft dat in een stroomversnelling gebracht. Organisaties willen hun medewerkers een kwalitatieve werkervaring bieden, waar en wanneer mensen ook werken. Dat vraagt om andere dienstverlening – en zelfs om dienstverlening achter de voordeur bij mensen thuis. Ook wordt duurzaam werken steeds belangrijker. Beide komen samen in EDGE West.”

Edge West

Shared omgeving
Patrick vervolgt: “Omdat we al jaren heel tevreden zijn over ons partnership met Sodexo, hebben we de huurders – er zitten er zes in het pand – voorgesteld om Sodexo de diensten te laten leveren voor de shared omgeving.” Kirsten voegt toe: “Sodexo verzorgt de diensten in het restaurant, de koffiebar, evenementen, receptiediensten en het servicepunt.” In deze shared omgeving werken ook andere leveranciers, voor de beveiliging bijvoorbeeld. Patrick: “APG heeft de ambities voor EDGE West vastgelegd in een document. Hierin staan 3 thema’s centraal: intensieve klantgerichtheid, samenwerken & verbinden en duurzaamheid.” Kirsten voegt toe: “Hoe we deze ambities invullen, bespreken we als Sodexo niet alleen met APG, maar ook met de andere leveranciers. We hebben een gezamenlijke dutymanagerrol.” 

Minder silo’s
Deze tijd vraagt om minder te denken in silo’s, zegt Patrick. “Leveranciers moeten over de eigen grenzen kunnen kijken om te zorgen voor de beste klantbeleving in een zo duurzaam mogelijke omgeving. Daar heb je elkaar bij nodig. Zo helpt Sodexo ons ook om een cultuuromslag te maken. Duurzamer werken is soms best even wennen. Zo gingen we terug van 600 naar 170 parkeerplekken, is ons wagenpark gekrompen én is de keuze gemaakt om nog alleen elektrisch te rijden en stimuleren we vooral om te reizen met het OV en duurzamer eten.”

Dezelfde waarden
Een dergelijk partnership kan eigenlijk alleen bestaan als partijen dezelfde waarden hebben. Kirsten: “Naast duurzaamheid zijn dat bijvoorbeeld respect, betrouwbaarheid, een goede maatschappelijke positie, veiligheid als het gaat om fysiek veilig werken én een mentaal veilige werkomgeving creëren en uiteraard de passie om mensen verder te helpen. Daarin vinden Sodexo en APG elkaar.” Het is dan ook niet toevallig dat zowel APG als Sodexo goed scoren op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sodexo scoort al 17 jaar de hoogste posities in de Dow Jones Sustainability Index. APG is wereldwijd een koploper als het gaat om duurzame beleggingen. Kirsten vervolgt: “Bij alles wat we doen is duurzaamheid het uitgangspunt. De muur van de beveiligingsloge is gemaakt met bakstenen uit het oude pand. We beperken afval waar het kan en compenseren restuitstoot met het planten van een bedrijfsbos. Sodexo-medewerkers die bij EDGE West werken, wonen in de regio Amsterdam en zij komen met het OV naar het werk, ze dragen duurzame kleding en het aanbod in het restaurant is zo veel mogelijk plant-based en duurzaam.” 

Patrick besluit: “Zijn we al zo duurzaam als we zouden willen? We zijn goed op weg. Wie wereldkampioen wil worden, wordt dat ook niet op de eerste dag. Daar moet je voor trainen en je hebt er een team bij nodig. Met Sodexo in ons team hebben we een topspeler.” 

Lees verder over de missie van deze klant & Sodexo om samen tot een CO2-neutrale dienstverlening te komen: Edge West CO2-neutraal