Duurzaam by Design

Duurzaam by Design
Duurzaam by Design

Je nieuwe werkomgeving CO2-neutraal? Kijk naar energie- én materiaalgebruik

Het dak vol met zonnepanelen, een warmtepompinstallatie en een grotendeels elektrisch wagenpark: veel organisaties gaan slim om met energie. Maar het is nog niet genoeg in het licht van CO2-uitstoot, stelt Jim Teunizen van Alba Concepts tijdens het Sodexo Workplace Congres 2022. Inzetten op duurzaamheid vraagt namelijk ook om een kritische blik op materiaalgebruik. Wat betekent dat voor de werkplek van de toekomst?

Voor een duurzamere wereld is niet alleen de energietransitie essentieel – waarbij we onze energie uit hernieuwbare bronnen halen in plaats van uit fossiele bronnen – maar is ook een materialentransitie nodig. Om de energietransitie mogelijk te maken, zijn veel kostbare grondstoffen nodig. Zo wordt in zonnepanelen het de schaarse grondstof Indium gebruikt. Bij de materialentransitie worden voor de bouw en inrichting van gebouwen zo min mogelijk materialen met primaire grondstoffen gebruikt en zo veel mogelijk materialen op basis van hergebruikte, gerecyclede en biobased materialen. Zo ver zijn veel organisaties nog niet. Wat kun je doen om hier een start mee te maken?

Sodexo Workplace Congres

2030: 50% minder gebruik van grondstoffen
Omdat de vraag naar grondstoffen wereldwijd blijft stijgen, werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, financiële instellingen en nog veel meer organisaties om zuiniger om te gaan met grondstoffen. In 2017 tekenden 180 partijen in Den Haag het Grondstoffenakkoord. Het doel is dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Daar wordt in stappen naartoe gewerkt. Zo moet Nederland over zo’n 7 jaar 50% minder primaire grondstoffen gebruiken.

Embodied carbon
CO2-uitstoot gaat meestal over operationele uitstoot: de emissie wanneer een gebouw al in gebruik is. Cruciaal, stelt Teunizen, maar om werkelijk duurzaam te worden, is het belangrijk dat organisaties bij de bouw en inrichting van hun panden al kijken naar CO2. Materialen die nodig zijn voor de bouw van een pand, zoals beton en staal, zijn verantwoordelijk voor veel CO2-uitstoot. Dit noemen we ‘embodied carbon’. Door bewust te kiezen voor bouwmaterialen met een lagere CO2-footprint, maak je als organisatie verschil. Zo zijn er al circulaire gevelstenen en is er circulair beton. Door de toenemende vraag van overheden en woningcorporaties wordt er door aannemers en architectenbureaus op ingespeeld, waardoor er steeds meer kennis wordt opgebouwd.

Isoleren met lisdoddes
Ook de inrichting van kantoren kan duurzamer. In veel traditionele bouwmaterialen worden kostbare mineralen, metalen en fossiele grondstoffen gebruikt. Denk aan de grondstof antimoon als brandvertragend bestanddeel in tapijttegels. Of bauxiet in binnenwandsystemen. Deze grondstoffen halen we bovendien van ver buiten Europa. Door samen te werken met duurzame adviseurs en aannemers, kan dat anders. Zo worden er in Europa plaatmaterialen gemaakt van lokale gewassen als lisdoddes, zonnekroon, sorghum, vlas en zelfs gras. Deze gewassen nemen CO2 op in plaats van het uit te stoten. 

Recyclen en hergebruiken: het nieuwe normaal
Bouwen aan een duurzame toekomst betekent ook dat lijmen, gieten en PUR gebruiken worden vervangen door bouten en moeren, schroeven en zwaluwstaartverbindingen. Zo kunnen materialen in de toekomst uit een gebouw worden gehaald en opnieuw op de markt worden gebracht. Er zijn in Nederland steeds meer circulaire ‘slopers’, die de stad als grondstoffenbron zien en herbruikbare materialen uit panden halen om ze opnieuw in te zetten. En er zijn leveranciers die bij hun materialen een teruglevergarantie geven. Zo belanden minder materialen op de stort en in de verbrandingsoven. Recyclen en hergebruiken wordt het nieuwe normaal. Wat er nodig is, is een nieuwe en soms creatievere kijk op materialen.

CO2-arm bouwen: dat levert veel op!
Een duurzame toekomst vraagt om samenwerking binnen de keten. Het vraagt van aannemers om te kiezen voor circulaire bouwmaterialen, maar daarvoor hebben zij opdrachtgevers nodig die duurzaamheid als eis stellen bij de bouw van een nieuw pand. Wet- en regelgeving helpt hierbij. Wanneer er letterlijk een prijskaartje hangt aan CO2 – of juist een besparing bij gebruik van gerecyclede of biobased materialen – kan er een versnelling plaatsvinden van duurzame doelstellingen. 

• Bekijk hier de presentatie van Jim Neunizen 

Sodexo Workplace Congres

Vital Spaces
Sodexo biedt werkplek management services aan zoals duurzaam gebouw en werkplek beheer. Hiermee helpen wij organisaties hun doelstellingen te verwezenlijken op het gebied van maatschappelijk en verantwoord ondernemen. 
Mary-Louise Gray, Regional Director RE&F EMEA bij Microsoft zegt:

“Met hulp van Sodexo hebben we een ‘Sustainability Best Practice Guide’ ontwikkeld. Hiermee hebben we een toegankelijke tool in handen die ons helpt om duurzame doelen om te zetten in duurzame daden. Nu vormen onze gebouwen een deel van de oplossing en niet langer een deel van het probleem.” 

Wil je sparren over de perfecte inrichting voor jouw organisatie? We denken graag met je mee