We geloven dat alle ongevallen kunnen vermeden worden en daarom engageren we ons voor een ‘zero accident’-aanpak.

  • Een cultuur van gezondheid en veiligheid invoeren: wij integreren gezondheid en veiligheid in alles wat we doen: in de manier waarop we mensen aanwerven, onze bevoorrading organiseren, onze diensten verkopen en onze activiteiten uitvoeren.
  • Praten over gezondheid en veiligheid: veiligheid maakt volwaardig deel uit al onze besprekingen met onze teams zodat iedereen de kans krijgt om vooruitgang op dit vlak te boeken.
  • Constante verbeteringen op vlak van gezondheid en veiligheid: in ons streven naar constante verbetering investeren we alle tijd en middelen die nodig zijn om inzicht te krijgen in de risico’s en gevaren waarmee onze medewerkers in hun dagelijkse werk te maken krijgen. We begeven ons daarvoor zelf op het terrein om geschikte oplossingen aan te dragen en we engageren ons om voortdurend vooruitgang te boeken op dit vlak.
  • Veiligheid in de praktijk brengen: wie het juiste gedrag wil aanleren, moet het oefenen, uitproberen, aanmoedigen en delen. Iedereen heeft hierbij dan ook een voorbeeldfunctie ten opzichte van de anderen.
  • Verantwoordelijkheid opnemen: veiligheid is een belangrijk thema en Sodexo wil dan ook een echte speler zijn op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk. Daarom verbinden al onze medewerkers er zich schriftelijk toe om zorg te dragen voor elkaar en elkaars gezondheid.

Sodexo Speak Up

Sodexo kent de Sodexo Speak Up Ethics lijn. Sodexo Speak Up biedt medewerkers en partners van Sodexo de mogelijkheid om activiteiten of gedrag dat in strijd is met onze verklaringen over verantwoord zakelijk handelen of de wet te melden. Alle meldingen worden zorgvuldig beoordeeld. Voor meer informatie over Sodexo Speak Up zie hoofdstuk 11 van onze 'Gids voor Business Integriteit' of raadpleeg onze internationale website.