We hebben beleid en codes opgesteld rond belangrijke thema's - zoals respect voor mensenrechten, dierenwelzijn en inkoop - om onze manier van zaken doen met klanten, partners en leveranciers handen en voeten te geven.

Ethiek en verantwoordelijke bedrijfsvoering

Dierenwelzijn


Verantwoord inkopen


Gezonde voeding


Verantwoordelijk gebruik van middelen


Stop Hunger

Better Tomorrow update 2023

Een beter dagelijks leven voor een duurzame toekomst

Ga naar de Better Tomorrow Update 2023
Better Tomorrow update 2023