We hebben beleid en codes opgesteld rond belangrijke thema's - zoals respect voor mensenrechten, dierenwelzijn en inkoop - om onze manier van zaken doen met klanten, partners en leveranciers handen en voeten te geven.

Ethiek en verantwoordelijke bedrijfsvoering


Dierenwelzijn


Verantwoord inkopen


Gezonde voeding


Stop Hunger

Better Tomorrow update 2024

Een beter dagelijks leven voor een duurzame toekomst

Ga naar de Better Tomorrow Update 2024
Better Tomorrow update 2024