Future of Work trends: Deel 2

Future of Work trends: Deel 2
Future of Work trends: Deel 2

Deze driedelige serie is ontstaan naar aanleiding van een onderzoek dat Sodexo uitvoerde als onderdeel van een MBA-thesis aan de Nyenrode Business Universiteit. Het onderzoek gaat over de kwaliteit van werk-leven van millennials (geboren in de jaren 80 en begin jaren 90). Er is gekozen voor kenniswerkers uit deze generatie, omdat inmiddels 35% van alle werkenden hiertoe behoort en dit percentage snel stijgt. Het onderzoek laat zien hoe de thema’s flexibiliteit, zingeving en tech & automatisering het werk-leven van deze generatie beïnvloeden. Daarmee zijn de thema’s ook voor organisaties van belang om talent te behouden en nieuw talent aan te trekken.


Zingeving op het werk: hoe organiseer je dat? 

In deel 2 van deze driedelige serie over de future of work gaan we in op het belang van zingeving en dan met name voor werknemers uit de millennialgeneratie. Wat betekent zingeving als het gaat om werk? Waarom is dat zo belangrijk? En hoe kunnen organisaties zingeving inzetten om talent te behouden en aan te trekken? 

Lees ook deel 1

Zingeving op de werkvloer wordt voor steeds meer mensen belangrijk. Wat zingevend of betekenisvol werk is, verschilt van mens tot mens. Zo gaat zingeving voor sommigen over bijdragen aan een duurzamere wereld op milieu- en sociaal gebied. Anderen zien zinvol werk bijvoorbeeld als werk dat bijdraagt aan een betekenisvol doel in algemene zin. 

The Great Resignation
Uit onderzoek van McKinsey (2021) bleek dat na de pandemie bijna 70% van de Amerikaanse werknemers nadacht over zingeving in het leven en dat 50% heroverwoog wat voor werk ze in de toekomst zouden willen doen. Deze tendens leidde tot The Great Resignation, waarbij mensen massaal ontslag namen tijdens en na de pandemie. 

De oorzaak daarvan is vermoedelijk te vinden in de onzekerheid die ontstond door de pandemie én de klimaatcrisis. Ruim 53% van de respondenten in het onderzoek dat Sodexo uitvoerde als onderdeel van een MBA-thesis aan de Nyenrode Business Universiteit (zie kader), onderschreef bijvoorbeeld dat jongere werknemers meer last hebben van klimaatangst dan eerdere generaties. De opwarming van de aarde, verlies van werk tijdens de pandemie en in toenemende mate remote werken: allemaal factoren die eraan hebben bijgedragen dat mensen – met name uit de millennialgeneratie – zichzelf vaker de vraag stellen wat werkelijk belangrijk is in het leven. Steeds meer mensen verruilen de organisatie waar ze werken voor een bedrijf dat inspeelt op hun behoefte aan zingeving en betekenisvol werk. 

Zinvol werk = meer tevreden medewerkers
Uit het onderzoek van McKinsey bleek dat 98% van de respondenten zingeving in hun leven belangrijk vinden. Werknemers die hun werk als zinvol ervaren, scoorden hoger op het gebied van energie, tevredenheid, gezondheid en veerkracht. Het onderzoek van Sodexo laat zien dat ca. 37% van de millennialgeneratie zingeving het belangrijkste criterium vindt bij het zoeken naar een nieuwe baan. Ook blijkt het dat als mensen hun werk als zinvol ervaren, zij makkelijker een lange carrière kunnen hebben en minder snel geneigd zijn eerder met pensioen te gaan. 

"Je hoeft geen green company te zijn om als zinvol te worden ervaren."

5 tips voor werkgevers
Hoe creëer je als werkgever nu een werkervaring die bijdraagt aan zingeving? Deze praktische tips helpen je op weg:

1. Zorg voor autonomie
Uit ons onderzoek blijkt dat kwaliteit van werkleven sterk samenhangt met autonomie. Als werkgever kun je daarop inspelen door organisatiedoelen duidelijk te communiceren, maar medewerkers vrij te laten in de manier waarop zij deze doelen behalen. Autonomie betekent ook dat medewerkers de ruimte krijgen om werk en privé zo in te richten dat beide in balans zijn. 

2. Maak duidelijk waar je als organisatie voor staat
Zoals gezegd in tip 1, is het belangrijk dat je als werkgever aangeeft wat de doelen van de organisatie zijn. Maar ook: waar de organisatie voor staat en waarom gekozen is voor deze doelen. Zo weten medewerkers waar de organisatie naartoe wil en hoe zij daar op een zinvolle manier aan kunnen bijdragen.

3. Kleur buiten de lijntjes
In ons onderzoek gaf 51,1% van de respondenten aan dat niet-betekenisvol werk kan leiden tot een gevoel van schaamte: purpose shame. Bijvoorbeeld als er in sociale omgevingen wordt gesproken over niet-zingevend werk. Voor organisaties is het belangrijk zich hiervan bewust te zijn. Ben je als organisatie dan verloren als je geen green company bent? Dat hoeft niet. Je kunt als minder groene organisatie bijdragen aan zingeving door medewerkers de kans te geven om in hun werkweek ook te werken aan een sectorbrede duurzame initiatieven, bijvoorbeeld op milieu- of sociaal vlak. Zo kun je purpose shame voorkomen. Dit vraagt van organisaties om out of the box te denken en een andere kijk op HR-beleid. 

4. Investeer in community management
In verbinding staan met anderen is ook voor het thema zingeving van grote waarde. Nu steeds meer mensen hybride werken, vraagt dit van werkgevers dat zij zich inspannen om medewerkers zowel op de werkplek thuis als op kantoor een goede ‘workplace experience’ te bieden. Community management kan hierbij helpen.

5. Pas op voor purpose washing
De hang naar zingeving heeft als negatief effect dat steeds meer organisaties in hun communicatie krampachtig proberen om over te komen als zingevend – ook als ze dat eigenlijk (nog) niet zijn. Meer dan 50% van de respondenten in ons onderzoek geeft aan dat ‘purpose washing’ op de loer kan liggen. Dit kan ervoor zorgen dat het bedrijf als niet authentiek wordt ervaren en dat (nieuw) talent ook weer afhaakt. Wees eerlijk over wie je bent als organisatie en ‘walk de talk’! 


Facilitymanagement & zingeving
Organisaties die voorbereid willen zijn op de toekomst, doen er goed aan om voor hun werkplek en facilitaire strategie de organisatiedoelstellingen als vertrekpunt te nemen. Wat is de missie en visie van de organisatie? Welke CSR-doelstellingen zijn er? Hoe kijkt de organisatie naar zingeving? De antwoorden op deze vragen kun je doorvertalen in bijvoorbeeld de werkplekinrichting, de employee journey, foodservices of acties voor goede doelen.

In het derde deel van de serie Future of Work trends gaan we in op het thema tech & automatisering. 

Wil je eens van gedachten wisselen en weten wat Sodexo voor jou kan betekenen? 

Neem contact met ons op


Over het onderzoek
Thomas Jespers (Head of Service Transformation & New Business Models bij Sodexo) deed samen met Stephen Garcia (Founder van Ngrane en Robin Kroonenberg (senior manager Digital Transformation bij Share a Byte) onderzoek naar de impact van Future of Work trends op de ‘Quality of Working life’ van millennials.

Future of Work trends deel 1

Vital Spaces

Met Vital Spaces helpt Sodexo jouw organisatie om een succesvolle strategie voor je werkomgeving en medewerkersbeleving te ontwikkelen en te realiseren. Zo maken we een ervaring die het beste werkt voor jouw merk en jouw mensen.

Lees meer over Vital Spaces
Vital Spaces - persoon op een stoel