Over de werkplek van de toekomst wil de medewerker meebeslissen

Over de werkplek van de toekomst wil de medewerker meebeslissen
Over de werkplek van de toekomst wil de medewerker meebeslissen

Over de werkplek van de toekomst wil de medewerker meebeslissen

In de meeste bedrijven wordt op een andere manier gewerkt dan voor de pandemie. Productief en geconcentreerd werken doen we het liefst thuis, terwijl het kantoor vooral nog wordt gebruikt om te overleggen, sociale contacten te leggen en samen te werken, blijkt uit onderzoek van TNO. Voor werkgevers ligt er daarom een belangrijke taak: het verzorgen van werkplekken die naadloos aansluiten bij de behoeften van medewerkers. 

In veel gevallen lijkt dat goed te gaan. Meer dan de helft van de kenniswerkers waarvan de werkomgeving op kantoor na de coronamaatregelen is veranderd, geeft aan dat deze is verbeterd, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Ruigrok, in opdracht van Sodexo. Vooral de inrichting, online werkfaciliteiten, hygiëne en het aantal beschikbare werkplekken is verbeterd, zeggen deelnemers. Een klein deel van de respondenten geeft aan dat de werkomgeving is verslechterd, en noemt met name een onaantrekkelijke kantoorinrichting en te weinig beschikbare werkplekken als redenen. 

Het belang van inspraak

Wat werkt, wordt door meerdere factoren bepaalt. Maar een succesvolle herinrichting van kantoor begint en eindigt bij de mensen die het uiteindelijk zullen gaan gebruiken: de medewerkers. Uit het onderzoek van Ruigrok blijkt dat medewerkers die mee konden denken over de herinrichting van de werkomgeving tevredener waren dan zij die dat niet konden. Zo zegt 27 procent van de medewerkers met inspraak meer verbinding met hun werkgever te voelen, zou 70 procent van hen hun werkgever aanbevelen aan anderen vanwege de faciliteiten op kantoor en is 68 procent positiever naar hun werkgever gaan kijken. 
Dat is ook niet zo gek. Volgens arbeidsdeskundigen hebben mensen drie basisbehoeften op de werkvloer: autonomie, verbondenheid en bekwaamheid. Kan ik genoeg inbrengen? Hoor ik erbij op het werk? Ben ik in staat om me te blijven ontwikkelen? Medewerkers die mogen meedenken over belangrijke beslissingen op de werkvloer en zich gehoord voelen, zijn over het algemeen productiever, verzuimen minder, maken minder fouten of ongelukken, zijn innovatiever en creatiever en dus ook vaker tevreden over hun werkgever en werkplek. Niet onbelangrijk in een historisch krappe arbeidsmarkt waarin het belangrijk is goed personeel te vinden en behouden.

Over de werkplek van de toekomst wil de medewerker meebeslissen

De mensgerichte aanpak van Sodexo

Om die reden zijn medewerkers van Sodexo al vanaf het begin betrokken bij de herinrichting van het kantoor, afgelopen voorjaar. De coördinatie en uitvoering lag in handen van een projectteam, dat bestond uit twintig Sodexo-medewerkers die alle verschillende afdelingen vertegenwoordigden. Verschillende focusgroepen beoordeelden tijdens de ontwerpfase onderdelen van het ontwerp of de gekozen oplossingen op thema’s zoals innovatie en circulariteit. Bovendien kon iedereen ideeën aandragen en vragen stellen, en werden collega’s uitgenodigd voor focusgroepen of konden zich inschrijven voor het stylingteam. Middels een wekelijkse nieuwsbrief, workshops, spreekuren en een bouwborrel op de nieuwe locatie zijn alle betrokken medewerkers voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het resultaat: een vernieuwd Qlubhuis, met losse zit- en stawerkplekken, kleine ruimtes om ongestoord te kunnen bellen en geconcentreerd te kunnen werken, veel grotere samenwerk- en overlegruimtes en meerdere kleinere verkooppunten voor eten en drinken in plaats van één groot bedrijfsrestaurant. 

Vital Spaces

Deze mensgerichte aanpak past binnen Sodexo’s Vital Spaces, dat oplossingen biedt voor de vraagstukken rond hybride en flexibele manieren van werken. Op deze wijze ondersteunt Sodexo organisaties bij het transformeren en toekomstbestendig inrichten van de werkomgeving. Want alleen in overleg worden omgevingen en ervaringen gecreëerd die echt goed werken, voor werkgever en werknemer.

"Wanneer je werknemers betrekt bij het inrichten van je werkomgeving, zorg je voor verbinding met de organisatie en krijg je inzicht in hun daadwerkelijke behoeftes.."

Pernilla Orij, Proposition Lead IFM bij Sodexo