Zo creëer je een werkplek die wérkt

Uit onderzoek blijkt dat mensen wel vijfhonderd keer per dag een emotie ervaren. Van slechts een fractie daarvan zijn we ons bewust, maar óók die onderbewuste ervaringen hebben invloed op hoe we omgaan met de mensen om ons heen en onze omgeving. We hebben het hier over emotionele intelligentie, meestal afgekort tot EQ, in tegenstelling tot het bekende IQ, een getal dat intelligentie uitdrukt.

Emotionele intelligentie is een belangrijk aspect om rekening mee te houden op de werkvloer. Het blijkt dat organisaties die hoog scoren op EQ, zeer goed presteren en sterke(re) leiders hebben.

EQ is niet nieuw: er wordt al tientallen jaren onderzoek gedaan naar het belang van ‘soft skills’. Er zijn echter nog veel organisaties die niet of nauwelijks iets met die kennis doen. Zonde, want daarmee blijven veel kansen liggen. Emotionele intelligentie een plaats geven op de werkvloer heeft allerlei positieve effecten. Zo wordt het eenvoudiger om de juiste mensen te werven voor de juiste functies én het verbetert de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan.

In dit artikel kun je lezen waarom EQ belangrijker is dan ooit en hoe je als organisatie het collectieve EQ positief kunt stimuleren. De informatie in dit artikel is onder andere afkomstig van de inzichten van beroemd psycholoog, schrijver en wetenschapsjournalist Daniel Goleman en professor Cary Cooper van de Manchester Business School.

Meer weten over de wereldwijde werkplektrends van 2018? Via deze link download je de afzonderlijke artikelen.

 

To go further

The Internet of Things: Shaping the Future Workplace