De basisprincipes van ons merk

Sodexo is meer dan een bedrijf. Wij zien Sodexo als een gemeenschap, de optelsom van onze cliënten, consumenten en aandeelhouders. We geloven in stabiele groei als beste manier om onze belangengroepen te dienen. Ook vinden we dat ons werk ertoe moet doen, betekenis moet hebben voor al onze mensen. Daarom zijn wij trouw aan onze missie, onze kernwaarden en de ethische principes die al sinds 1966 ons anker zijn.

locker maintenance 

 • Loyaliteit
  Loyaliteit is de hoeksteen van onze bedrijfsvoering. Dit is gebaseerd op een eerlijke en open verstandhouding. Sodexo deelt dit principe met al haar cliënten, medewerkers en aandeelhouders.

 • Respect voor anderen
  Menselijkheid, jezelf kunnen zijn. Dat is het hart van ons handelen. Het dagelijks leven meer kwaliteit geven, begint met respect, waardigheid en begrip voor ieder mens. Daarom wil Sodexo gelijke kansen voor iedereen - ongeacht ras, afkomst, geloof, geaardheid, geslacht of levensstijl.
 • Transparantie
  Eén van onze belangrijkste principes, en de rode draad in de omgang met al onze belangengroepen: cliënten, consumenten, medewerkers, aandeelhouders en het brede publiek. We vinden dat iedereen recht heeft op duidelijke informatie over zijn of haar doelen, rechten en plichten. Maar ook over bedrijfsontwikkelingen en gebeurtenissen. Andersom geldt dat ook.
 • Zakelijke integriteit
  We willen uitsluitend zakendoen op basis van eerlijkheid en integriteit, waar ook ter wereld. Dit standpunt maken we ook in heldere bewoording duidelijk naar onze cliënten, toeleveranciers en medewerkers. Van hen verwachten we dat zij corruptie en oneerlijk handelen net zo sterk afwijzen als wijzelf.

In november 2006 heeft de Board of Directors een gedragscode goedgekeurd, voorgesteld door de Executive Committee van Sodexo Group, getiteld “Principles of Business Integrity”. Een formeel document dat beschrijft hoe wij bij Sodexo handelen als het gaat om zakelijke integriteit. Daarmee willen we bereiken dat elke medewerker deze richtlijnen van Sodexo Group begrijpt en onderschrijft.

FY2018 Registration document

Registration document 2018