Met trots vieren we bij Sodexo Pride Month

Published on : 1-6-23
 • Vandaag 1 juni start Pride Month, een maand waarin wereldwijd de LGBTQ+-gemeenschap wordt gesteund. We staan stil bij de vooruitgang die we hebben geboekt op het gebied van gelijkheid en de maand is ook bedoeld om nog meer bewustwording en acceptatie te bevorderen

  Een inclusieve cultuur 
  Bij Sodexo hechten we veel waarde aan het creëren van een inclusieve cultuur. Wij willen dat al onze medewerkers, ongeacht hun achtergrond, geloof, seksuele geaardheid of genderidentiteit, het gevoel hebben dat ze erbij horen en volledig zichzelf kunnen zijn. We streven naar gelijke kansen voor iedereen, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen, zonder enige vorm van vooroordelen, stereotypen of discriminatie. Het omarmen van diversiteit zien we als een essentiële factor voor het succes van onze organisatie. We weten namelijk dat diverse teams meer werkplezier ervaren én beter presteren. 

  Cunera Vlaar

  Cunera Vlaar, CEO Sodexo Nederland

  Het gehele jaar door 
  Pride Month herinnert ons eraan dat we constant moeten blijven streven naar gelijkheid en acceptatie, niet alleen in juni, maar gedurende het hele jaar. Als bedrijf zetten we ons in voor de ondersteuning van onze LGBTQ+-medewerkers op de werkvloer en in de bredere gemeenschap. Ons beleid is gericht op inclusie, anti-discriminatie en bevordert gelijke kansen en zorgt ervoor dat onze werkomgeving veilig en respectvol is voor iedereen. We brengen medewerkers via verschillende netwerken met elkaar en met sponsors vanuit onze leiderschapsteams in contact, zodat we continue ons beleid kunnen bijsturen. Ook zijn we actief betrokken bij externe initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van LGBTQ+-rechten, zoals bijvoorbeeld de Workplace Pride Global Benchmark waar Sodexo voor het derde opeenvolgende jaar in de hoogste categorie staat.  

  De strijd voor gelijkheid is nog niet voorbij is. We zetten grote stappen, maar we zien allemaal dat sommige mensen nog steeds worden geconfronteerd met vooroordelen en discriminatie. Bij Sodexo zetten we ons in voor het creëren van een veilige werkomgeving waarin iedereen zich vrij kan uiten en geaccepteerd wordt. We moedigen open dialoog en een sfeer van begrip aan, omdat we geloven dat het doorbreken van stereotypen en het vergroten van begrip essentieel zijn voor een inclusieve samenleving.  

  Dankbaarheid 
  Tijdens Pride Month wil ik ook graag mijn oprechte dankbaarheid uitspreken aan alle medewerkers die de LGBTQ+-gemeenschap vertegenwoordigen en ondersteunen. Jullie inzet, moed en veerkracht dragen bij aan de rijkdom van onze organisatie en aan de samenleving als geheel. Vier deze maand met extra trots!

  Cunera Vlaar
  CEO Sodexo Nederland