Aantoonbare toegevoegde waarde voor medewerkers én klanten van UWV.

Op 24 februari tekenden UWV, Facilicom en Sodexo het contract voor de aanbesteding van de facilitaire diensten van UWV. Het nieuwe contract, Multiservice 2.0 geheten, heeft een looptijd van acht jaar en omvat een achttal facilitaire diensten ingedeeld in de clusters Eten & Drinken, Veiligheid & Welzijn en Werkomgeving. In Noord-Nederland blijft de huidige partner Facilicom Solutions de dienstverlening verzorgen. Sodexo wordt de nieuwe partner voor Zuid-Nederland.

De samenwerking is uniek in de markt. Zo willen de partijen wetenschappelijk gaan aantonen wat de bijdrage en invloed is van goede facilitaire dienstverlening op de productiviteit van de medewerkers, het ziekteverzuim  en de medewerker- en klanttevredenheid. Daarnaast gebruiken UWV en de facilitaire dienstverleners elkaars expertise om continu te innoveren en te leren om zo de dienstverlening te blijven verbeteren. Een andere ambitie is het samen creëren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een directe doelstelling van UWV. Ook op dit vlak zijn ambitieuze en vergaande afspraken gemaakt.

Krachten bundelen

‘UWV kiest heel bewust voor twee partners. Door gebruik te maken van elkaars expertise, elkaar scherp te houden, samen te leren en te innoveren, komt onze facilitaire dienstverlening op een steeds hoger niveau, aldus Frans Slingerland, directeur Facilitair Bedrijf UWV. ‘Dit past bij de heldere, resultaatgerichte visie van UWV op facilitaire dienstverlening. We werken vanuit vertrouwen in elkaars expertise, bundelen onze krachten en investeren gezamenlijk in doorontwikkeling en innovatie. Zo zijn we toonaangevend in de markt.’

Toegevoegde waarde

Toegevoegde waarde bieden aan de primaire afdelingen van UWV is één van de speerpunten in het Multiservice-contract tussen UWV, Facilicom en Sodexo. Gezamenlijk willen zij aantoonbaar maken wat de bijdrage en invloed van een goede facilitaire dienstverlening is op de organisatie. Slingerland: ‘Hoe mooi zou het zijn als we nu ook keihard kunnen aantonen dat een goede binnenkomst en ontvangst van onze UWV-klanten en -medewerkers in een schoon pand met goede voorzieningen leidt tot meer tevredenheid, minder ziekteverzuim en meer productiviteit? En dat we op basis van onderzoeksresultaten onze dienstverlening steeds verder kunnen innoveren?’ Er zijn inmiddels contacten met Nederlandse universiteiten om dit in de komende jaren te onderzoeken en wetenschappelijk aan te tonen.

Creëren van werk

Voor UWV is het creëren van werk een belangrijke doelstelling. Zo neemt de facilitaire organisatie van UWV vijftig medewerkers aan met een moeilijke arbeidsmarktpositie die door Sodexo en Facilicom worden opgeleid, getraind en gecoacht. Niet alleen om bij UWV hun werk goed te kunnen doen, maar ook om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Hiermee leveren Sodexo en Facilicom een directe en positieve bijdrage aan de UWV-organisatiedoelstelling ‘werken aan perspectief’. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat Facilicom en Sodexo vacatures invullen vanuit de doelgroep van de Banenafspraak wanneer zij deze niet kunnen invullen met eigen mensen. Vacatures worden dan ingevuld door klanten van UWV met een moeilijke arbeidsmarktpositie.

Terug naar de lijst