Universiteit Utrecht en Sodexo zijn van start gegaan met Future Food Lab. Het is een universitaire proeftuin, waar geëxperimenteerd wordt met een gezond, lekker en duurzaam restaurantaanbod. Universiteit Utrecht en Sodexo van start met Future Food Lab.

Het doel is om het meest duurzame restaurant van Nederland te creëren. Het Educatorium-restaurant op Utrecht Science Park moet daarmee het kloppende hart van wetenschap en spannende voedselinitiatieven worden. Sodexo werkt nauw samen met studenten en wetenschappers om dit doel te bereiken. Vanuit Universiteit Utrecht geven Green Office en Future Food invulling aan Future Food Lab.

Bij de start staat het Future Food-eiland in het restaurant centraal met duurzame en smakelijke gerechten, naast het reguliere aanbod. Maar dat is nog maar het begin. Studenten, wetenschappers, medewerkers en mensen van Sodexo gaan samen met vragen aan de slag zoals: Wat is de impact van mijn eten op biodiversiteit? Hoe kunnen onze gewassen klimaatbestendig worden gemaakt? Natuurinclusieve landbouw, wat is dat eigenlijk? Wat zijn de ethische en filosofische aspecten in de transitie van de voedselketen?

Future Food Lab

Annemiek Mikkers, marketing manager bij Sodexo: “Hoe kan het gebruik van verpakkingen worden verminderd en voedselverspilling worden tegengegaan? Welke veranderingen in het menu kunnen de CO2-voetafdruk verder verlagen? Dat zijn vragen die in het Future Food Lab aan bod komen. Dit is de uitgelezen plek waar studenten, wetenschappers en onze teams met deze vragen aan de slag kunnen en ze in de praktijk kunnen brengen. Het Future Food Lab is een concept dat in ontwikkeling blijft naarmate we meer kennis en inzichten krijgen.”

Annetje Ottow, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht die het Future Food Lab op 11 september opende: “Het Future Food Lab brengt de prachtige kennis en expertise die wij als universiteit in huis hebben, in de praktijk in onze eigen bedrijfsvoering. Ik hoop van harte dat we hiermee een inspiratie kunnen zijn voor de cateringindustrie in zijn geheel.”

Terug naar de lijst