Sodexo Group heeft woensdag 12 juni aangekondigd dat ze haar commitment zal versterken om de welzijnsnormen voor het houden van vleeskuikens in Europa te verbeteren. Dit naast de al bestaande afspraken ter verbetering van dierenwelzijn.

Sodexo verbindt zich ertoe om in 2026 te voldoen aan de volgende Europese Chicken Commitment-normen voor 100% van het kippenvlees dat in Europa op de markt wordt gebracht, in samenwerking met haar leveranciers:

  1. Blijvend voldoen aan alle Europese wetten en voorschriften voor dierenwelzijn, ongeacht het land van productie.
  2. Hanteren van een maximale bezettingsdichtheid van 30 kg / m2 of minder. Uitdunnen van de kippenpopulaties wordt ontmoedigd en als het wordt toegepast dan maximaal één keer per populatie.
  3. Het gebruik van kippenrassen die een beter welzijn kennen en die voldoen aan de criteria van het RSPCA-Broiler Breed Welfare Assessment Protocol.
  4. Tegemoet komen aan een verbeterde leefomgeving, waaronder toepassing van natuurlijk licht.
  5. Toepassen van gecontroleerde atmosferische verdoving of effectieve elektrische verdoving.
  6. Aantonen van de naleving van de bovenstaande normen door middel van externe audits en jaarlijkse openbare rapportages.

Sodexo's European Broiler Chicken Welfare Position Paper geeft meer details over dit commitment.

Sodexo koopt en serveert ook voedingsproducten afkomstig van dieren, en hoewel we niet direct betrokken zijn bij het grootbrengen, houden, transporteren of verwerken van dieren, delen we de verantwoordelijkheid voor dieren in de gehele keten.

Dierenwelzijn is een belangrijk onderdeel van een duurzame keten, naast voedselveiligheid, voedselzekerheid, goede omgang met milieu & natuur, fundamentele rechten voor werknemers en economische levensvatbaarheid. Sodexo was een van de oprichters van de Global Coalition for Animal Welfare (GCAW), ‘s-werelds eerste initiatief dat gericht is op het bevorderen van dierenwelzijn wereldwijd, geleid door de voedingsindustrie. Het verbeteren van het welzijn van vleeskuikens is een van de hoofdprioriteiten van de coalitie.

Klanten kiezen voor Sodexo omdat we zorg en aandacht hebben voor de maaltijden die we bereiden, de ingrediënten die we gebruiken, de mensen die we in dienst hebben en de klanten, gasten en servicegebruikers die we van dienst zijn. Dit is de positieve impact van Sodexo.

 

Terug naar de lijst