Social Return laat mensen en organisaties beter presteren. Het gaat daarbij vooral om het zoeken naar talent en het creëren van kansen, en niet om het realiseren van een bepaald quotum.

Dat was de belangrijkste gedeelde conclusie van de workshop over Social Return met facilitair managers, consultants, inkopers en facilitaire aanbieders. Op het Factocongres van 14 juni jl. organiseerden Stijn Bonnes, Manager HR van NXP Semiconductors en Matthijs de Boer, Director HR Corporate Services van Sodexo een workshop over de effecten van Social Return. Een interactieve workshop waarbij niet alleen de sprekers, maar ook de deelnemers ervaringen uitwisselden over de positieve effecten van Social Return voor organisaties. De uitkomsten van de gesprekken (link naar pdf) werden via een online tool opgehaald en achteraf gedeeld met de deelnemers.

Sinds de start van de IFM samenwerking tussen NXP en Sodexo is er een intensieve samenwerking met lokale partijen op gebied van Social Return. Inmiddels is 50% van de vacatures van de facilitaire teams van Sodexo ingevuld met medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt kenden. Een uniek resultaat dat vooral werd bereikt door een gezamenlijke ambitie, leiderschap, heldere werkafspraken en onderling vertrouwen.

Voor NXP heeft Social Return een positief effect op de bedrijfscultuur en de wijze waarop managers naar talent van medewerkers kijken volgens Bonnes. Voor Sodexo is diversiteit en inclusie een belangrijk strategisch speerpunt. Deze samenwerking op gebied van Social Return is een van de mooie voorbeelden waarin we samen met klanten en andere partijen werken aan Diversiteit & Inclusie. Matthijs de Boer: “Diversiteit in facilitaire teams maakt dat zij beter presteren, we zien dat positieve effect ook terug in de internationale onderzoeken naar diversiteit & inclusie die Sodexo uitvoert”.

Terug naar de lijst