Per september verzorgt Sodexo de horecaservices, schoonmaak en overige Facilitaire Dienstverlening op de Brainport Industries Campus. Goed nieuws voor Summa Horeca

In gesprekken met Sodexo heeft teamleider Ger Merx ervoor gezorgd dat een aantal studenten van Summa Horeca stage kunnen lopen op de Brainport Industries Campus c.q. Sodexo. In het overleg, dat net voor de zomervakantie plaatsvond, is een meerjarige samenwerking tot stand gekomen. Niet alleen voor stageplekken, maar ook voor gastlessen door de vakmensen van Sodexo.

Vanwege de grootte van de BIC en de mogelijkheden die de campus biedt, wordt de samenwerking in de toekomst uitgebreid met andere Summascholen .

“Erik Veurink, Accountlead BIC vanuit Sodexo; Wij zijn trots dat we in co-creatie met SUMMA deze samenwerking vorm hebben kunnen geven. Hierdoor wordt het de overgang van onderwijs naar werkveld nog vloeiender en kunnen we maximaal gebruik maken van de kennis en expertise van onze collega’s en opdrachtgevers van de toekomst!”

Terug naar de lijst