Marloes van der Have is begin dit jaar aangesteld als Corporate Social Responsibility Manager bij Sodexo. In deze rol leidt ze het CSR-programma in Nederland waarbij ze invulling geeft aan Better Tomorrow, Sodexo’s wereldwijde programma gericht op duurzaamheid, gezondheid en sociale impact.

Marloes van der Have: “Ik zie er ontzettend naar uit om samen met collega’s verder invulling te geven aan de wereldwijde duurzame ambities van Sodexo in Nederland. Als facilitair dienstverlener vervult Sodexo een sleutelrol om samen met haar klanten en ketenpartners de duurzame transitie te versnellen. Ik zal me daarbij vooral richten op duurzaam energiemanagement, circulair afvalbeheer, het creëren van een inclusieve werkomgeving en het verminderen van voedselverspilling in onze restaurants.”

Samen met klanten en partners de duurzame transitie versnellen

Duurzame strategie Sodexo
De duurzame strategie van Sodexo richt zich onder andere op het realiseren van een circulaire bedrijfsvoering. De doelstelling is om in nauwe samenwerking met klanten te komen tot circulaire kantooroplossingen, bijvoorbeeld door klanten te helpen om bij de inzet van materialen vooraf de nieuwe vervolgbestemming te bepalen. Niet voor niets is Sodexo initiatiefnemer van CircularOffice. Daarnaast staat ook het creëren van een duurzaam klimaat centraal, dit doet Sodexo via dienstverlening gericht op energie- en CO2-reductie. Verder is de ambitie om de kracht van het bedrijf als sociale werkgever te vergroten, waarbij diversiteit, inclusie en het versterken van samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal staan.

“De kracht van Sodexo is dat we door ons brede palet aan dienstverlening samenwerken met veel verschillende partners en klanten. Om die reden kunnen we snel impact maken en een positieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen zoals vastgesteld door de VN. Voor ons ligt daarom de nadruk op samenwerking,” aldus Marloes van der Have.

Digitalisering helpt verduurzamen
De inzet van real-time data en digitalisering wordt volgens Sodexo steeds belangrijker. Bijvoorbeeld het meten en analyseren van gebouw- en gebruiksdata voor onder andere het optimaliseren van ruimtegebruik en om productie- en inkoopprocessen duurzamer te maken. Een ander voorbeeld is de ervaring die het bedrijf nu op doet met de pick-up app Your Order. Via dit bestel- & pick-up platform kunnen gasten op ieder gewenst moment van de dag veilig en eenvoudig eten en drinken bestellen waarbij het cateringteam op locatie ervoor zorgt dat de bestelling op het afgesproken moment klaar staat. Op deze manier komen vraag en aanbod heel dicht bij elkaar wat ervoor zorgt dat voedselverspilling substantieel wordt teruggebracht. Deze vormen van digitalisering zijn in een versnelling gekomen door de coronacrisis en zullen een structurele duurzame oplossing worden.
 

Terug naar de lijst