De impact van Facility Management Services op werkplezier is wetenschappelijk aantoonbaar blijkt uit onderzoek van Sodexo en Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO, onderdeel van Erasmus Universiteit Rotterdam). Dit verband is nog niet eerder in de academische literatuur gezien. Het is de eerste belangrijke bevinding in een meerjarig grootschalig wetenschappelijk onderzoek dat eind 2018 is gestart.

Het onderzoek ‘Werkplezier in organisaties’ onderzoekt de relatie tussen Facility Management Services en werkplezier. De eerste fase van het onderzoek, dat onder andere heeft plaatsgevonden onder 7.500 UWV-medewerkers, toont aan dat zaken als klimaat, schoonmaak, koffie, bedrijfsrestaurant, beveiliging en receptie, invloed hebben op zes dimensies die de kwaliteit van leven (Quality of Life) bij medewerkers verbeteren: sociale interactie, fysieke werkomgeving, gezondheid & welzijn, gemak & efficiëntie, waardering en persoonlijke groei.

Uit de eerste fase van het onderzoek blijkt dat bij Facility Management de sociale interactie het meest bepalend is voor het werkplezier, gevolgd door erkenning, gemak en efficiëntie en gezondheid en welzijn.

Dr. Martijn Burger, academisch directeur EHERO: “We weten nu dát en welke facilitaire diensten het werkplezier van medewerkers vergroten. Maar we weten nog niet wát concreet werkt voor welke persoon en onder welke omstandigheden. Er is op dit gebied vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het is mooi dat we samen met Sodexo de komende jaren experimenteel gaan onderzoeken.”

Daarbij zal worden gekeken naar de invloed van de mate van inspraak die medewerkers krijgen, of het een top-down of bottom-up benadering betreft, of de veranderingen vooraf wel of niet worden aangekondigd, de manier waarop erover wordt gecommuniceerd, enzovoorts. Samen met EHERO heeft Sodexo een methode ontwikkeld waarin bestaande instrumenten van Sodexo voor doelgroep- en behoefteanalyse is geïntegreerd. Met deze methode kan een gefundeerd antwoord gegeven worden op de vraag die veel klanten van Sodexo hebben: hoe kan Facility Management waarde toevoegen aan de organisatie? De methode helpt om keuzes te maken in het facilitair budget, door inzicht te geven in de elementen die het meest bijdragen aan werkplezier.

Annemiek Mikkers, marketing manager bij Sodexo en verantwoordelijk voor onderzoek naar klant- en consumentbehoefte en initiatiefnemer van dit onderzoek: “We kregen de kans om bij een van onze grote klanten, UWV, dit onderzoek uit te voeren, waarmee we toegang kregen tot een grote populatie en een enorm onderzoeksterrein. We willen de toegevoegde waarde van FM ook wetenschappelijk aantonen en dit praktisch en toepasbaar maken in onze dagelijkse dienstverlening.”

Klik hier voor whitepaper waarin de bevindingen uit de eerste fase van het meerjarige wetenschappelijk onderzoek zijn gepubliceerd.

Terug naar de lijst