Lokale gemeenschappen

97% van onze medewerkers woont en werkt in de eigen lokale gemeenschap. Door te werken aan duurzame samenwerkingsverbanden wil Sodexo een actieve rol spelen in de ontwikkeling van deze gemeenschappen.

We pakken honger en ondervoeding aan met ons Stop Hunger-programma in alle Sodexo-landen.

Jaarlijks staan de maanden april en mei bij Sodexo in het teken van Servathon, Sodexo's grootste internationale actie in de strijd tegen honger en ondervoeding. Wereldwijd bundelen duizenden Sodexo collega's hun krachten om via allerlei activiteiten geld in te zamelen voor goede doelen en projecten in hun lokale gemeenschap.

Niet alleen in april en mei, maar gedurende het gehele jaar zetten wij in voor de Voedselbanken, door het organiseren van inzamelingsacties voor de Voedselbanken in de plaatsen waar wij gevestigd zijn: Capelle aan den IJssel, Breukelen en Hoorn.

Onder de vlag van Stop Hunger, zijn er activiteiten die niet alleen van land tot land maar ook van stad tot stad variëren. Sodexo collega's zetten hun beste vrijwilligersbeentje voor door bijvoorbeeld het inzamelen van voedsel, fondsen te werven en het verzorgen van trainingen over voedsel en voedselveiligheid.

Sinds enkele jaren draagt Sodexo Stichting Resto VanHarte een warm hart toe. Verspreid in Nederland zijn er zo'n veertig Resto's VanHarte. Buurthuizen of schoolkantines worden een of twee keer per week omgebouwd tot gezellige restaurants waar buurtbewoners terechtkunnen voor een gezond en betaalbaar driegangenmenu. Al etende leren ze elkaar wat beter kennen. Zo maakt Resto VanHarte het mogelijk om mensen uit hun sociaal isolement te halen.

STOP Hunger Servathon

 
Sodexo organiseert jaarlijks wereldwijd de STOP Hunger Servathon, een project waarin Sodexo medewerkers samenwerken met lokale gemeenschappen en lokale partners om ondervoeding tegen te gaan. Ontdek enkele plannen van onze medewerkers voor dit jaar?