Milieu

We kopen duurzame producten in en besparen op energie, water en emissies. Ook letten we goed op ons materiaalgebruik in de afvalkringlopen.

Sodexo zorgt zoveel mogelijk voor een duurzaam productaanbod. En let op de ethiek binnen alle schakels van de inkoopketen.

Internationale inkoopvoorwaarden
We selecteren onze leveranciers zorgvuldig met behulp van een beoordelingsstrategie met een aantal criteria, waaronder kwaliteit, traceerbaarheid, veiligheid, hygiëne en economische, maatschappelijke en milieufactoren. Leveranciers van Sodexo moeten voldoen aan de eisen van onze Leveranciers Gedragscode (Code of Conduct). Hieraan liggen solide ethische en sociale principes ten grondslag, waarbij het milieu wordt gerespecteerd.

In Nederland:

Onze kwaliteitsgaranties
Sodexo werkt continu aan verbetering en beheersing van systemen en processen om de (voedsel)veiligheid te garanderen. In 2011 werden 717 interne audits, 283 bouwtechnische audits en 330 risico-inventarisaties en -evaluaties uitgevoerd. Daarnaast heeft de onafhankelijke keuringsinstantie SGS 932 bacteriologische onderzoeken gerapporteerd. Op basis van de resultaten worden corrigerende en preventieve maatregelen genomen.

Sterrencertificering van de Dierenbescherming
Eerlijke vleesproducten. Met respect voor natuur en dier. Dat garanderen we met ons aanbod van 2- en 3-sterrenvlees van onze leverancier Kraak-Vers. De sterrencertificering is toegekend door de Dierenbescherming volgens ‘Het Beter Leven’-kenmerk.

Biologische kroket
In 2011 introduceerde Sodexo in al haar restaurants een volledig biologische kroket met het ‘3 sterren Beter Leven kenmerk’ van de Dierenbescherming. Op jaarbasis gaat het om 1,5 miljoen kroketten.

MSC vis en VISwijzer
Alle vis in onze Nederlandse restaurants is 100% MSC of verantwoord volgens de VISwijzer. Met het MSC keurmerk garanderen we dat de vis duurzaam is gevangen, een belangrijk antwoord op overbevissing.

Biologisch afbreekbaar
Het concept Aspretto maakt gebruik van Bioware koffiebekers. Deze koffiebekers zijn zoveel mogelijk gemaakt van natuurlijke materialen en zijn volledig composteerbaar.

Duurzame producten
Sodexo wil het aandeel duurzame producten, apparatuur en diensten te vergroten, zodat wij de overbelaste natuurlijke hulpbronnen enigszins kunnen ontzien. Zo gebruiken wij reinigingsmiddelen met een Europees Ecolabel.

FSC-keurmerk
Sodexo maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen. Een voorbeeld hiervan is de inkoop van papier voor het Document Center van Sodexo. Bijna al het papier hier is gelabeld met het FSC-keurmerk.

Samen naar een betere toekomst

Een betere wereld voor iedereen. Dat is het doel van het Better Tomorrow Plan van Sodexo. Daarmee laten we zien dat het anders en beter kan, overal ter wereld waar Sodexo actief is. Op alle cliëntlocaties en eigen kantoren, bij alle services die wij leveren en in samenwerking met al onze medewerkers, cliënten, consumenten, servicegebruikers, leveranciers en aandeelhouders.

Dat wij onze verantwoordelijkheid nemen, laten we zien aan de hand van zeven factsheets over onze speerpunten en doelstellingen rondom duurzaam ondernemerschap.