Corporate Services

Mensen presteren beter in een prettige omgeving. Sodexo ontwerpt, managet en realiseert services die het dagelijks werkleven meer kwaliteit brengen.

Transparant en betrouwbaar

Transparant en betrouwbaar

Door outsourcing van facilitaire zaken kan uw organisatie zich volledig richten op de core business. Reken op transparante en betrouwbare dienstverlening van het facilitaire Sodexo-team op locatie. Onze back-office levert daarbij professionele ondersteuning.

Als opdrachtgever vindt u in ons accountteam één aanspreekpunt voor al onze services, ook voor de tactische en operationele contacten met bedrijfsonderdelen. Ons accountteam beschikt ook over communicatieadviseurs, voor duidelijke communicatie over de facilitaire dienstverlening.

Op locatie zijn on-site managers van Sodexo de regisseur voor alle facilitaire diensten. Zo kunt u zich volledig op de primaire processen richten. De on-site manager coördineert ook alle communicatie met doelgroepen op de locatie. Daardoor weten alle bewoners wat zij kunnen verwachten aan facilitaire ondersteuning.

Via onze Facility-website krijgen alle klantgroepen in de organisatie het overzicht op de geboden dienstverlening. Facilitaire aanvragen, verzoeken, meldingen, reserveringen en klachten kunnen online worden ingevuld. Voor iedere locatie is er specifieke informatie opgenomen. Uw medewerkers weten dus precies wat ze kunnen verwachten.

Getrainde medewerkers van de Servicedesk zorgen ervoor dat alle aanvragen, meldingen en verzoeken volledig, correct en binnen de afgesproken doorlooptijd worden gerealiseerd. De activiteiten worden in digitale workflows gelogd in ons centrale Facility Management Informatie Systeem. Zo kunnen wij u op elk moment informeren over de voortgang van de dienstverlening.

Grip op kosten en kwaliteit

Grip op kosten en kwaliteit

Met verschillende instrumenten zorgen wij ervoor dat u grip houdt op kosten en kwaliteit.

Facilities Supervisors houden steekproeven om de kwaliteit van onze diensten te controleren. Bij scores onder de norm stellen we verbeterplannen op. Sodexo hanteert hierbij de richtlijnen van de Facility Performance Standaard.

Binnen uw organisatie meten wij continu de tevredenheid over onze dienstverlening. De uitkomsten hiervan vormen het belangrijkste stuurinstrument.

Bij de contractafspraken leggen wij ook Kritieke Prestatie Indicatoren vast. Het verloop van de KPI’s meten wij periodiek en maken we inzichtelijk via managementdashboards.

Wij hebben een effectief stuurinstrument ontwikkeld dat de kosten voor alle stakeholders transparant en beïnvloedbaar maakt, zelfs per bedrijfsonderdeel.

Veel activiteiten binnen facilitaire organisaties zijn projectmatig. De reguliere dienstverlening mag daar niet bij inschieten. Om dat te voorkomen hebben we toegewijde projectmanagers die klantgericht werken, bijgestaan door (inter)nationaal opererende specialisten.

Continu optimaliseren

Continu optimaliseren

Bij outsourcing van de gehele facilitaire portefeuille zetten wij sterk in op partnership. Daardoor kunt u ook de verdere ontwikkeling van de facilitaire organisatie aan ons overlaten.

Wij adviseren u graag over hoe onze dienstverlening efficiënter, duurzamer of goedkoper kan. Van een duurzaamheidscan tot een totale doorlichting van uw facilitaire organisatie. Via ons uitgebreide, internationale netwerk krijgt u met gemak toegang tot uiteenlopende disciplines en expertises.

Sodexo is actief in 80 landen. Daardoor doen we constant nieuwe inzichten op en die delen we graag! Zo komen er voortdurend nieuwe diensten en producten bij waar ook uw organisatie profijt van kan hebben. Nieuwe diensten implementeren we razendsnel, dankzij gestandaardiseerde leveringsprocessen, aan te passen aan uw situatie.

Wij stemmen ons serviceniveau zo goed mogelijk af op het kwaliteits- en kostenniveau dat past bij uw organisatie. Daarvoor willen we zoveel mogelijk feiten verzamelen. Aan de hand van deze metingen krijgt u advies over een optimale samenstelling van het dienstenpakket.

We gaan zelfs nog een stap verder. De kosten, het kwaliteitsniveau en de duurzaamheidaspecten vergelijken we met die bij andere organisaties. Zo krijgt u inzicht in de marktconformiteit van uw facilitaire dienstverlening. In samenwerking met NFC Index, geeft Sodexo u inzicht in uw verbeterpotentieel. Ook deze informatie gebruiken we om in goed overleg het serviceniveau op uw organisatie af te stemmen.

Mindful

Wie fit is, zit lekker in zijn vel, is minder vaak ziek en herstelt sneller na fysieke inspanning. Om fit te blijven of worden, is een gezonde levensstijl belangrijk. En dat betekent niet dagelijks uren sporten of alleen nog maar sla eten. Integendeel! Met kleine, bewuste stappen kun je heel gemakkelijk gezonder leven. Oftewel: Mindful bezig zijn.