Medewerkers bepalend voor MVO

Wil een organisatie vandaag de dag succesvol zijn, dan gaat het om meer dan economische prestaties. Ook de activiteiten op het gebied van milieu en sociale aspecten zijn bepalend. Medewerkers verwachten van hun werkgever verantwoord gedrag op alle onderdelen.

Medewerkers zijn bepalend als het gaat om gedragsverandering en bewustwording. Bedrijven die verder kijken dan de dagelijkse gang van zaken zien hoe belangrijk het is om alle medewerkers te betrekken bij MVO-programma’s. 

Hoewel veel bedrijven ernaar streven zo verantwoord mogelijk te handelen, worden zij toch geconfronteerd met wantrouwen – zowel intern door medewerkers als extern in de markt. Daarom is het belangrijk dat organisaties eerst een blik in de spiegel werpen, vervolgens leiderschap tonen en het vertrouwen van hun medewerkers terugwinnen. Alleen zo kan worden gebouwd aan een betere toekomst voor iedereen.

Dit artikel gaat in op ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer weten over de wereldwijde werkplektrends van 2018? Via deze link download je de afzonderlijke artikelen.

 

To go further

The Internet of Things: Shaping the Future Workplace