De basisprincipes van ons merk

Sodexo is meer dan een bedrijf. Wij zien Sodexo als een gemeenschap, de optelsom van onze cliënten, consumenten en aandeelhouders. We geloven in stabiele groei als beste manier om onze belangengroepen te dienen. Ook vinden we dat ons werk ertoe moet doen, betekenis moet hebben voor al onze mensen. Daarom zijn wij trouw aan onze missie, onze kernwaarden en de ethische principes die al sinds 1966 ons anker zijn.

cook in kitchen

Dag in, dag uit werken onze 427.000 medewerkers over de hele wereld samen met dit als doel:

  • Het dagelijks leven meer kwaliteit geven. Daarvoor ontwikkelen we ‘On-site Services' en ‘Benefits & Rewards Services' voor verbetering van het welzijn van mensen, voor efficiënte processen, een betrouwbare infrastructuur en hoge kwaliteit. Geleidelijk aan voeren we ook ‘Personal & Home Services’ in.

  • Bijdragen aan economische, sociale en duurzame ontwikkeling van de steden, regio’s en landen waarin we actief zijn. Onze toewijding daaraan tonen we doordat we in zo’n stad of regio tienduizenden mensen werk bieden dat ertoe doet, en bovendien bijdragen aan hun ontplooiing en loopbaanontwikkeling.

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden we zo belangrijk, dat we daarin willen uitblinken. Ons verbeterprogramma hiervoor heet het ‘Better Tomorrow Plan’. Dat is onze route naar een betere wereld, uitgestippeld in 2009, met negen speerpunten waarmee we voorop willen lopen. Deze realiseren we nu stap voor stap. Op onze locaties, in onze programma’s rond gezondheid, welzijn en milieu, en in de lokale gemeenschappen waar Sodexo aanwezig is.

Ons Better Tomorrow Plan

Een beter wereld voor iedereen. Dat is het doel van het Better Tomorrow Plan van Sodexo. Daarmee laten we zien dat het anders en beter kan, overal ter wereld waar Sodexo actief is.

FY2018 Registration document

Registration document 2018