Milieu

We kopen duurzame producten in en besparen op energie, water en emissies. Ook letten we goed op ons materiaalgebruik in de afvalkringlopen.

Zoals bekend, komt klimaatverandering in ieder geval voort uit menselijke activiteiten, waarbij energieverbruik en voedselproductie twee van de meest belangwekkende factoren zijn.

In Nederland

Energiemanagement op onze kantoren én cliëntlocaties
Onze klimaatvoetafdruk is simpelweg de hoeveelheid energie die Sodexo verbruikt. Wij willen niet alleen de voetafdruk van onze eigen kantoren verkleinen. Als multinational met wereldwijd 34.000 cliëntlocaties, nemen we ook dáár onze verantwoordelijkheid.
 
Sodexo Facility Services ontwikkelde een monitoringsysteem, een van de aspecten van ons energiemanagement. Hiermee controleren en analyseren we energiestromen. Zo helpen we onze cliënten hun gas-, water-, elektriciteit-, en warmtegebruik te verminderen. Ook adviseren we ze op het gebied van duurzaamheid en reductie van CO2- en NOX-uitstoot. Sodexo blijft daarnaast investeren in nieuwe systemen en technische mogelijkheden om steeds slimmer en dus klimaatzuiniger met energie om te gaan.

Samen naar een betere toekomst

Een betere wereld voor iedereen. Dat is het doel van het Better Tomorrow Plan van Sodexo. Daarmee laten we zien dat het anders en beter kan, overal ter wereld waar Sodexo actief is. Op alle cliëntlocaties en eigen kantoren, bij alle services die wij leveren en in samenwerking met al onze medewerkers, cliënten, consumenten, servicegebruikers, leveranciers en aandeelhouders.

Dat wij onze verantwoordelijkheid nemen, laten we zien aan de hand van zeven factsheets over onze speerpunten en doelstellingen rondom duurzaam ondernemerschap.