Disclaimer nl.sodexo.com

© 2018Sodexo, Capelle aan den IJssel, Nederland.

Alle rechten voorbehouden. Gedeeltelijke of volledige verveelvoudiging of verspreiding in enige vorm of op enige wijze, hetzij in druk, fotokopie, microfilm, op elektronische of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sodexo, niet is toegestaan. Slechts voor niet-commercieel, privé gebruik mag informatie worden gedownload of afgedrukt.

Sodexo en de respectievelijke logos zijn geregistreerde merken. Sodexo en de aan haar geliëerde vennootschappen staan niet in voor de juistheid en compleetheid van de informatie op deze website en sluit iedere aansprakelijkheid uit.