Honger

Meer dan tien procent van de wereldbevolking lijdt honger - dat zijn honderden miljoenen mensen die, elke dag, niet genoeg te eten hebben. 

La faim

Een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt

Honger uit de wereld helpen, is één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die door de Verenigde Naties werden opgesteld. En het is een thema waarop wij een grote impact kunnen hebben.

Elke dag bereiden we maaltijden voor 100 miljoen consumenten over de hele wereld. We doen dat met hoogwaardige ingrediënten die barsten van de smaak en die het welzijn verbeteren. Maar we willen méér doen. We willen onze vaardigheden en expertise verder ontwikkelen om de mensen en gemeenschappen die onze hulp het meest nodig hebben, bij te staan. Daarom blijven we zoeken naar innovatieve middelen om honger te bestrijden.

Wij maken het mogelijk om een kleine gift te doen via het salaris en moedigen onze medewerkers aan tot vrijwilligerswerk. We verdelen voedseloverschotten en steunen buurtmoestuinen. Wij bieden praktische adviezen aan mensen met een laag inkomen die het risico lopen op ondervoeding. En we helpen consumenten om een verschil te maken door onze Stop Hunger-producten te verkopen en een Stop Hunger-campagne op te zetten om geld in te zamelen.

Drie onderwerpen die ons nauw aan het hart liggen

Corporate responsability, hunger

Honger

Corporate responsability, gender

Gendergelijkheid

Corporate responsability, waste

Afval

Negen verbintenissen voor een betere toekomst

De wereld verandert. Bevolkingsgroei, klimaatproblemen en sociale evoluties veranderen de manier waarop we leven en werken. Organisaties moeten daarom ook veranderen.

Stop Hunger in de wereld

STOP Hunger Logo (240x120)

In 1996 richtten Sodexo-medewerkers in de Verenigde Staten het Stop Hunger programma op. Op dit moment is Stop Hunger verspreid over zes continenten om honger wereldwijd aan te pakken. Alleen al in 2016 deelden 113.000 vrijwilligers binnen Sodexo 5,7 miljoen maaltijden uit - en we staan te popelen om meer te doen.