Milieu

We kopen duurzame producten in en besparen op energie, water en emissies. Ook letten we goed op ons materiaalgebruik in de afvalkringlopen.

We leven op een waterrijke planeet, maar slechts 1% van al dat water - in rivieren, meren en waterhoudende grondlagen - is zoetwater en geschikt voor gebruik door mensen.

In Nederland:

Watergebruik registeren
Sodexo beperkt haar water footprint op alle locaties door bijvoorbeeld watergebruik te registreren. Ook biedt Sodexo oplossingen voor duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen. Door uitvoering van waterbesparingprojecten heeft Sodexo al grote besparingen op het gebied van waterverbruik kunnen realiseren.

Grijs watersysteem
Je kunt niet zomaar regenwater gebruiken voor bijvoorbeeld het spoelen van toiletten. Er moet een tweede watersysteem worden aangelegd en dat is in een bestaande situatie vaak niet eenvoudig. Momenteel werkt Sodexo aan zo'n regenwater- of grijswatersysteem. Het regenwater wordt via bestaande hemelwaterafvoeren naar een buffervat met speciale waterfilters gevoerd en daar opgeslagen.  Zo lang er regenwater in het vat beschikbaar is, wordt er met regenwater gespoeld. Als de voorraad opraakt wordt automatisch overgeschakeld op regulier schoon drinkwater. 

Bewustwordingscampagne
We geven onze medewerkers tips voor vermindering van waterverbruik in hun dagelijkse werkzaamheden.

Samen naar een betere toekomst

Een betere wereld voor iedereen. Dat is het doel van het Better Tomorrow Plan van Sodexo. Daarmee laten we zien dat het anders en beter kan, overal ter wereld waar Sodexo actief is. Op alle cliëntlocaties en eigen kantoren, bij alle services die wij leveren en in samenwerking met al onze medewerkers, cliënten, consumenten, servicegebruikers, leveranciers en aandeelhouders.

Dat wij onze verantwoordelijkheid nemen, laten we zien aan de hand van zeven factsheets over onze speerpunten en doelstellingen rondom duurzaam ondernemerschap.