Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn bij Sodexo twee belangrijke principes. Niet als morele verplichting of sociaal wenselijk doel, we gaan er echt voor! We koesteren onze cultuur waarin we verschillen verwelkomen en vieren dat iedereen weer unieke talenten meebrengt. Dat doen we bijvoorbeeld via partnerships, bewustwordingsprogramma’s, mentorprogramma’s en netwerkgroepen voor medewerkers.

Bij Sodexo werken we aan een cultuur die verschillen omarmt en al die unieke ideeën, ervaringen en talenten verwelkomt. We werken met vijf thema’s: sekseverschillen, generatiebeleid, handicaps, etniciteit en seksuele geaardheid.

Training diversiteit

Sodexo wil vooroordelen terugdringen en voorbeelden uit het bedrijf verspreiden over het belang van diversiteit. Speciale trainingen voor management en personeel dragen hieraan bij.

Mentorschap bevorderen

Wij geloven sterk in de kracht van mentorschap. Een belangrijke factor om talent in onze organisatie te ontwikkelen. Door dialoog op gang te brengen - een kruisbestuiving tussen landen, segmenten, functies en geslachten - zien we dat mentorprogramma’s een sterk effect sorteren.

Netwerken voor medewerkers

Medewerkernetwerken bieden mensen de gelegenheid om te netwerken, te groeien en zich bewust te worden van diversiteit.

FY2016 Registration document