Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn bij Sodexo twee belangrijke principes. Niet als morele verplichting of sociaal wenselijk doel, we gaan er echt voor! We koesteren onze cultuur waarin we verschillen verwelkomen en vieren dat iedereen weer unieke talenten meebrengt. Dat doen we bijvoorbeeld via partnerships, bewustwordingsprogramma’s, mentorprogramma’s en netwerkgroepen voor medewerkers.

Bij Sodexo werken we aan een cultuur die verschillen omarmt en al die unieke ideeën, ervaringen en talenten verwelkomt. We werken met vijf thema’s: sekseverschillen, generatiebeleid, handicaps, etniciteit en seksuele geaardheid.

Vrouwen bij Sodexo

Vrouwen bij Sodexo

We zijn ervan overtuigd dat sekseverschillen in teams goed zijn voor prestaties en innovaties. Bij ons bekleden vrouwen strategische posities in management teams en krijgen ze sleutelprojecten en –verantwoordelijkheden.

54% van de medewerkers
40% van de managers
20% van de Top 300 directieleden
25% van het Global Executive Committee
38% van de Board of Directors (bron: Sodexo, jaarverslag 2011)

 

Michel Landel heeft zich persoonlijk verbonden aan het doel dat het aandeel vrouwen in de top 300 van Sodexo groeit naar 25% tegen 2015. Sinds 2009 is dit percentage al gegroeid van 17% naar 20%. In 2009 richtte Sodexo de netwerkgroep Sodexo Women’s International Forum for Talent (SWIFt) op. Hierin komen 22 vrouwelijke leiders van Sodexo bijeen, aangevuld met een ‘alumni council’. Die laatste is gericht op de goede balans tussen mannen en vrouwen.

We vieren internationale vrouwendag
Op 8 maart vieren we elk jaar Internationale Vrouwendag bij Sodexo. Het SWIFt-forum organiseert dan allerlei activiteiten die bewustwording van het belang van diversiteit in onze organisatie vergroten.

2013 International Women Day

Jong en oud op de werkvloer

Jong en oud op de werkvloer

Het personeelsbestand van Sodexo telt vier generaties: van schoolverlater tot senior. Sodexo Group spant zich in om de verschillen goed te benutten, zodat door goede samenwerking alle aanwezige ervaring en creativiteit maximaal wordt ingezet.

 

Banen voor mensen met een beperking

Banen voor mensen met een beperking

Sodexo wil ook een fijne plek om te werken zijn voor mensen met een handicap. In overeenstemming met programma’s van overheden zorgt Sodexo voor volwaardige banen en trainingsprogramma’s.

Verschillen in etnische achtergrond

Verschillen in etnische achtergrond

Sodexo vecht tegen discriminatie met bewustwordingsprogramma’s, trainingen en ontwikkelingskansen. We bedienen cliënten en consumenten uit alle landen en van alle etnische en culturele achtergronden. Dus stellen we onze teams net zo divers samen als onze cliënten. Zo begrijpen we beter wat de verschillen zijn in verwachtingen en voorkeuren. Dit komt tot uiting in diverse structurele acties en hulpmiddelen (training, rapportage, beloning) die we special voor dit doel hebben ontwikkeld.

Verschil in seksuele geaardheid

Verschil in seksuele geaardheid

Sodexo wil een plek zijn waar medewerkers van alle seksuele voorkeuren zich thuis voelen. Of je nou homo, lesbisch, biseksueel of transgender bent: je hoort erbij! We staan voor een bedrijfscultuur waarin alle verschillen van harte welkom zijn, zichtbaar en onzichtbaar. Door middel van netwerken en partnerships werken we aan een veilige omgeving waarin iedere medewerker helemaal zichzelf mag zijn.

FY2016 Registration document