Vier generaties op de werkplek

Sodexo rekruteert en vormt vier verschillende generaties medewerkers. De Groep spant zich in om hen zo goed mogelijk te laten samenwerken. Op die manier wordt de ervaringsuitwisseling bevorderd en de creativiteit gestimuleerd.

Team meeting (525 x 165)

Sodexo wil medewerkers van 55 en ouder aantrekken, hen vormingen aanbieden en aan het werk houden door de motivatie en de werklust te bewaren. We handelen op verschillende niveaus:

  • Geen leeftijdsgebonden discriminatie op het vlak van de selectie- en aanwervingsprocedures;

  • Alle medewerkers van 55 en ouder worden minstens een keer per jaar uitgenodigd, ongeacht de functie of het functieniveau die/dat ze bekleden of de status die ze hebben. Bedoeling is hen samen te brengen en hen te informeren (bv. aan de hand van informatievergaderingen of een bezoek aan hun werkplek);

  • Het organiseren van individuele loopbaangesprekken;

  • Oprichting van een werkgroep '55+' die zich buigt over de reële werkomstandigheden van deze categorie medewerkers en acties implementeert om hun dagelijkse levenskwaliteit te verbeteren.