Een mozaïek van etnische origines

Sodexo verbindt er zich toe de strijd aan te binden met alle vormen van discriminatie op basis van etnische afkomst of nationaliteit. De Groep heeft tal van bewustmakingsprogramma's rond dit thema uitgewerkt en stelt tevens vormings- en professionele ontwikkelingsprogramma's voor.

job diversity

We werken voor klanten uit alle landen, van alle origines en uit alle culturen. Binnen deze context stellen we alles in het werk om teams samen te stellen die deze diversiteit weerspiegelen, om zo nog beter hun voorkeuren en verwachtingen te begrijpen. Dat vertaalt zich met name in duidelijke engagementen en specifieke tools (vorming, reporting, vergoeding van managers) die elke vorm van discriminatie moeten voorkomen.