Medewerkers met een beperking

Employee with disabilities (525 x 165)

Sodexo engageert zich om de aanwerving en integratie van mensen met een beperking te bevorderen. In samenwerking met de overheden en organisaties stelt de Groep opleidings- en aanwervingsprogramma's voor, met name in de catering. We handelen op verschillende niveaus:

  • Kandidaten met een beperking duidelijk maken dat ze welkom zijn bij ons;

  • Een transparant rekruteringsbeleid voeren, gebaseerd op de principes van de gelijke kansen;

  • Zich ervan verzekeren dat medewerkers met een beperking zich goed voelen op hun werkplek en binnen het bedrijf;

  • Ervoor zorgen dat er zo nodig verbeteringen aan de werkpost worden doorgevoerd;

  • De medewerkers van de HR-dienst en de managers opleiden met betrekking tot de kwesties die specifiek verband houden met personen met een beperking;

  • De persoonlijke en professionele evolutie aanmoedigen van medewerkers met een beperking.