Afval

Afval is één van onze grootste uitdagingen. Het afvalprobleem aanpakken is essentieel om broeikasgassen te verminderen, land en water te beschermen en leefomstandigheden te verbeteren. 

Déchets

Een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt

Als het gaat om voedselverspilling is er voor ons een cruciale rol weggelegd. Wereldwijd wordt elke dag een derde van het voedsel weggegooid. De Verenigde Naties hebben de ambitie om voedselverspilling met 50% te verminderen richting 2030. Wij hebben een unieke positie om te helpen. Met een supply chain van meer dan 150.000 bedrijven, 427.000 medewerkers en 100 miljoen consumenten, zijn er vele manieren waarmee we een verschil kunnen maken. Bovendien kunnen we de manier veranderen waarop onze industrie met voedselverspilling omgaat.

Intern streven we ernaar om voedselverspilling te verminderen en zuinig te zijn met water en energie. Tot nu toe heeft 89,7% van de Sodexo-locaties apparatuur en processen geïmplementeerd om organisch afval te verminderen. En 81,5% van de Sodexo-locaties heeft hetzelfde gedaan voor restafval.

We hebben WasteWatch ontwikkeld, een wereldwijd programma dat de oorzaken van voedselverspilling identificeert en actieplannen vastlegt om afval te voorkomen. Locaties die WasteWatch implementeren, kunnen voedselverspilling met 45% verminderen in twee tot zes maanden.

We zetten ons ook in om voedselverspilling buiten onze eigen kantoren en locaties tegen te gaan. We zoeken altijd nieuwe manieren om afval te verminderen in onze dienstverlening aan klanten. We zijn ons bewust van onze rol als wereldleider om afval te helpen verminderen.

Drie onderwerpen die ons nauw aan het hart liggen

Corporate responsability, hunger

Honger

Corporate responsability, gender

Gendergelijkheid

Corporate responsability, waste

Afval

Negen verbintenissen voor een betere toekomst

De wereld verandert. Bevolkingsgroei, klimaatproblemen en sociale evoluties veranderen de manier waarop we leven en werken. Organisaties moeten daarom ook veranderen.