Bij de oprichting in 1966 waren we een van de eerste bedrijven ter wereld die 'verantwoord groeien' had verankerd in haar missie. Groeien op een verantwoorde manier is niet alleen zinvol voor onze medewerkers die dag in, dag uit klaar staan voor onze gasten en servicegebruikers, maar ook voor onze klanten en leveranciers, voor onze aandeelhouders, die continue groei op de lange termijn willen. En voor de miljoenen mensen die wij van dienst zijn en die wij elke dag opnieuw een positieve impact brengen.

Better Tomorrow 2025

Tegenwoordig gaat het er bij verantwoord groeien om na te gaan wat we beter, veiliger, gezonder en milieuvriendelijker kunnen doen. Het gaat om het verbeteren van de manier waarop we voor onze medewerkers zorgen, de food services en facilitaire diensten die we leveren en de manier waarop we ons als maatschappelijk verantwoorde onderneming gedragen.

In 2009 hebben we voor maatschappelijk verantwoord ondernemen een routekaart ontwikkeld: het Better Tomorrow plan.

In dit plan zorgen we ervoor dat onze acties bijdragen aan een betere toekomst. Beter voor onze medewerkers, klanten, gasten, servicegebruikers en samenwerkingspartners en beter voor de wereld om ons heen. Better Tomorrow 2025 biedt een kader voor onze acties en stelt ons in staat om onze vooruitgang op belangrijke punten te meten, of het nu gaat om indirecte impact of impact die rechtstreeks verband houdt met onze activiteiten.

Chart showing Materiality Matrix

 

We hebben negen commitments en duidelijke doelstellingen opgesteld voor 2025 die overeenkomen met de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling (SDO’s).

Our 9 commitments graphic

 

Onze vooruitgang meten

We willen het altijd beter doen. Daarom worden onze vorderingen gemeten op 58 indicatoren in een wereldwijd rapportagesysteem.

Naast de negen commitments volgen we onze vooruitgang ook op meer dan 20 andere onderwerpen: van de betrokkenheid en arbeidsomstandigheden van onze medewerkers, diversiteit en gendergelijkheid, duurzame en verantwoorde inkoop en onze ecologische voetafdruk.

Elk jaar controleren het interne auditteam en externe accountants alle verzamelde gegevens. Dit helpt ons bij het identificeren van risico's, zwakke signalen, markttrends en verwachtingen van klanten en consumenten om duurzaamheid beter te verankeren in onze activiteiten.

Hoogtepunten: 

9 commitments graphic

 

Meer weten over onze vooruitgang op andere belangrijke punten die verband houden met onze activiteiten? Wij nodigen u uit om onze Niet-Financiële Kerncijfers te raadplegen om onze vooruitgang in heel Sodexo te zien inzake kwesties die verder gaan dan onze negen verbintenissen.

Onze dagelijkse commitments

We hebben beleid en codes opgesteld rond belangrijke thema's - zoals respect voor mensenrechten, dierenwelzijn en inkoop - om onze manier van zaken doen met klanten, partners en leveranciers handen en voeten te geven.

Ethiek en verantwoordelijke bedrijfsvoering

Diversiteit en inclusie

Dierenwelzijn

Verantwoord inkopen

Gezonde voeding

Verantwoordelijk gebruik van middelen

Stop Hunger

 

Awards en erkenningen

We ontvangen regelmatig awards en internationale erkenning voor onze initiatieven op verschillende gebieden. Dit moedigt ons aan om verder te gaan op de weg die we hebben gekozen.

Onze positieve impact

Lunchen met collega's, werkplekken delen, deel uitmaken van een gemeenschap ... Allemaal kleine momenten in ons dagelijkse leven met een impact op onze gezondheid, onze leefomgeving en onze planeet. Een betere Quality of Life: dat is onze missie.

Contact Delen en andere acties