Vrouwen bij Sodexo

Vrouwen vertegenwoordigen 54% van het Sodexo-personeelsbestand. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen staat al langer centraal binnen de strategie van Sodexo, dat overtuigd is van de noodzaak om de gelijkheid te bevorderen, talenten te begeleiden en, meer algemeen, diversiteit te creëren. We handelen op verschillende niveaus:

  • Door erover te waken dat alle jobadvertenties open staan voor zowel mannen als vrouwen;

  • Door er ons van te verzekeren dat er geen sprake is van enig seksime met betrekking tot de kandidaat tijdens de rekruterings- en selectieprocedure;

  • Door erover te waken dat onze werkneemsters worden uitgenodigd deel te nemen aan opleidingen die hun interne doorgroeimogelijkheden naar verantwoordelijke functies bevorderen;

  • Door hen de nodige bagage te bieden en door werkneemsters aan te moedigen zich kandidaat te stellen voor verantwoordelijke functies;

  • Door erover te waken dat er geen verschillen bestaan tussen de toegekende voordelen voor mannen en vrouwen;

  • Door erover te waken dat al onze zwangere medewerksters de nodige algemene en specifieke Sodexo informatie krijgen;