Thema’s

14 oktober 2014

Voor het congres identificeerde Sodexo zeven thema’s waar FM toegevoegde waarde kan leveren: Welzijn & Gezondheid, Continuïteit, Productiviteit, Aantrekkelijk werkgeverschap, Duurzaamheid, Efficiency en Merkidentiteit.

Thema’s

In een onderzoek tijdens en na het congres werd onder de deelnemers getoetst of deze thema’s inderdaad actueel zijn binnen organisaties en in welke mate facilitaire organisaties waarde toevoegen aan deze thema’s.

Er werden twee vragen gesteld:

1. Welke van de zeven  thema’s zijn actueel in uw organisatie?
2. Voor welke van deze thema’s voegt FM waarde toe?

De meeste thema’s blijken volgens 80 tot 90% van de deelnemers in hun organisatie actueel te zijn. Alleen de aandacht voor merkidentiteit is minder bij een kleiner aantal organisaties (69%). Op thema’s die actueel zijn, voegt de facilitaire organisatie waarde toe, volgens circa 80% van de deelnemers. De verschillen zijn klein, maar met name duurzaamheid en efficiency scoren het hoogst.

Merkidentiteit lijkt dus in minder organisaties actueel en bovendien vindt slechts 52% van de facility managers dat FM hier waarde toevoegt. Hier lijkt nog wat te winnen voor facilitaire organisaties. Dienstverlening in het zicht van gasten en bezoekers, zoals vergadervoorzieningen, maar zeker ook receptiediensten, kan het imago van organisaties versterken. Maar ook indirect speelt dit een rol; kantoorinrichting en facilitaire dienstverlening kunnen veel impact hebben op de merkbeleving van medewerkers en gasten.

Sodexo Congres themas

Thema’s:


Welzijn en GezondheidWelzijn & Gezondheid
Gezondheid van medewerkers en gevoel van welbehagen is voor iedere werkgever belangrijk. Aandacht hiervoor reduceert het ziekteverzuim en versterkt de cultuur in de organisatie. Een goede balans tussen privé- en werktijden, keuzevrijheid, keuzemogelijkheden en gezonde producten dragen direct bij aan de gezondheid en het welzijn van medewerkers.

 

MerkbelevingMerkidentiteit
Merkidentiteit krijgt in toenemende mate aandacht binnen organisaties. Een sterk merk zorgt voor herkenbaarheid bij cliënten, medewerkers en andere stakeholders en betekent meer marge. Gebouw, uitstraling, inrichting en ook bijvoorbeeld receptieservices kunnen de identiteit van organisaties versterken als zij met de kernwaarden van de organisatie en met elkaar in lijn zijn.

 

Aantrekkelijk werkgeverschapWerkgeverschap
Hoe zorg je als werkgever ervoor dat je aantrekkelijk bent en blijft voor goed personeel? Aantrekkelijke faciliteiten, op de juiste locatie, met een inspirerende werkplekinrichting en goede, gezonde voorzieningen voor je medewerkers. FM verantwoordelijkheden bij uitstek die een bijdrage leveren aan je imago als werkgever.

 

ContinuiteitContinuïteit
Zeker in industriële omgevingen of laboratoria is bedrijfscontinuïteit essentieel. Omzet wordt direct geraakt als productieprocessen stilliggen als gevolg van storingen in ondersteunende installaties. Risicomanagement en optimaal preventief en snel correctief onderhoud gecoördineerd door FM kunnen dit voorkomen.

 

EfficiencyEfficiency
De afgelopen jaren hebben vele organisaties efficiencymaatregelen genomen. Ook facilitaire afdelingen ontkomen niet aan besparingen. Meer doen met minder, standaardisatie of het naar beneden bijstellen van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening. Op die manier voegt FM direct iets toe aan een positief bedrijfsresultaat.

 

ProductiviteitProductiviteit
Een zoektocht voor iedere organisatie: hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn medewerkers productiever worden? Vele factoren spelen hierbij een rol. Vanuit facilitair oogpunt bijvoorbeeld: werkplekinrichting, een optimaal binnenklimaat of eenvoudige, flexibele en toegankelijke facilitaire services. Ook duidelijke communicatie helpt om onnodig ‘gedoe’ bij medewerkers te voorkomen.

 

DuurzaamheidDuurzaamheid
Geen organisatie komt er meer mee weg indien onvoldoende aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. Hoe ga je om met milieuaspecten, met gebruik van grondstoffen en uitstoot van CO2. Gebruik je als organisatie alleen energie of wekken we dit zelf op? En hoe ga je om met vervoersissues? Allemaal onderwerpen die op de agenda staan van de facility manager.

Terug naar de lijst

Quality of Life, wat is het ons waard?

Innovatie en kostenbeheersing: het zijn trending topics binnen Facilitair Nederland. Hoe komen facility managers in control over facilitaire kosten, kwaliteit en klanttevredenheid en waar ligt de optimale balans? Dat waren de onderwerpen van het Sodexo FM Congres op 18 september 2014.

Break-out sessies en slidedeks

Tijdens het middagprogramma waren er verschillende break-out sessies waaruit deelnemers konden kiezen. Klik op onderstaande link voor een korte impressie en de slidedeks van de presentaties.

FM Netwerkplatform

Jacqueline Bakker, Senior Vice President Business Development SodexoJacqueline Bakker, Senior Vice President Business Development bij Sodexo, kijkt tevreden terug: 

“Het jaarlijkse Sodexo FM Congres biedt een geweldig netwerkplatform voor onze cliënten en relaties. We krijgen enthousiaste reacties over de wijze waarop kennis, inzichten en ervaring over het facilitaire vakgebied bij elkaar worden gebracht. Het levert ons als facilitair dienstverlener zicht op wat er speelt in de markt. Dit jaar hebben we geprobeerd een stap te maken in de zoektocht naar de toegevoegde waarde van facility management.

We zien dat veel facility managers hun facilitaire afdeling professionaliseren en efficiënter inrichten. Tegelijkertijd wordt er meer van hen verwacht. We zien dat ook terug in de vragen van onze cliënten. Het is onze ambitie om de toegevoegde waarde van FM verder te exploreren en aan te tonen op welke wijze facilitaire dienstverlening impact kan hebben op de medewerkers en de organisatie.”