Quality of Life, wat is het ons waard?

14 oktober 2014

Innovatie en kostenbeheersing: het zijn trending topics binnen Facilitair Nederland. Hoe komen facility managers in control over facilitaire kosten, kwaliteit en klanttevredenheid en waar ligt de optimale balans? Dat waren de onderwerpen van het Sodexo FM Congres op 18 september 2014.

Quality of Life, wat is het ons waard?

KPN stelde haar kantoorlocatie in Utrecht Papendorp beschikbaar voor de derde editie van het FM Congres dat Sodexo jaarlijks organiseert voor haar cliënten en relaties. Tijdens plenaire sessies, break-out sessies en netwerkmomenten werd gesproken over het thema ‘Quality of Life, wat is het ons waard?’ Met als achterliggende vraag natuurlijk: wat is de toegevoegde waarde van facility management voor een organisatie?

Van sturen op kosten naar leveren van toegevoegde waarde


Improving Quality of Life

In het plenaire ochtenddeel stelde Michel Croisé (sinds 1 januari 2014 CEO Sodexo Benelux) zich voor aan de circa 60 cliënten en relaties van Sodexo. Volgens Croisé zouden facility managers zich niet langer de vraag moeten stellen hoeveel kosten zij kunnen besparen. De vraag zou eerder moeten zijn hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de opbrengst van hun organisatie toeneemt of dat doelstellingen gerealiseerd worden. De sleutel tot meer opbrengst voor organisaties ligt bij de medewerkers volgens Croisé: “De juiste aandacht, stimulans en goede voorzieningen voor medewerkers maken dat zij beter presteren, zich continu ontwikkelen en daarmee organisaties vooruit helpen. Goed op elkaar afgestemde dienstverlening kan daarbij van grote waarde zijn voor de organisatie.”

Het Nieuwe Leven en Werken bij KPN
Sodexo Congres sprekersMarco van Gelder, programmamanager Het Nieuwe Leven en Werken van KPN, ging ook in op dit aspect. KPN zet graag de volgende stap in Het Nieuwe Werken, want het heeft niet alleen invloed op de manier van werken, maar ook op de gehele manier van leven van medewerkers. Hij hield de zaal onder andere het Business Model Canvas voor: “Als we nu bijvoorbeeld kijken naar de wijze waarop Het Nieuwe Werken door organisaties wordt ingezet, dan is dat in veel gevallen vanuit oogpunt van kostenbesparing. Het zou interessant zijn om te kijken op welke manier Het Nieuwe Werken kan helpen om opbrengsten te vergroten.”
Van Gelder gaf een paar voorbeelden hoe facilitaire dienstverlening in de praktijk toegevoegde waarde kan leveren. Bijvoorbeeld aan de merkidentiteit. “De ontvangstservice van KPN op het hoofdkantoor is in lijn gebracht met de merkwaarden van onze organisatie. Gasten worden op persoonlijk wijze ontvangen, met inzet van tablets.” Hij benadrukte dat het belangrijk is om goed naar medewerkers te luisteren, zodat zij ook daadwerkelijk in staat worden gesteld om het verschil te maken.

FM in de boardroom
Het ochtendgedeelte werd afgesloten door Jan Kees de Jager. Het was puur toeval dat hij zijn medewerking aan het congres als key note spreker al toegezegd had voordat bekend werd dat hij de nieuwe financiële topman van KPN zou worden. Hij sprak op energieke en humoristische wijze over de ervaringen die hij had toen hij als jonge ICT ondernemer de politiek in stapte en uiteindelijk terecht kwam op de post van Minister van Financiën. Ook besteedde hij aandacht aan de vraag op welke wijze FM een boardroom topic kan worden. Met name op het aspect duurzaamheid ziet hij de interesse van bestuurlijk Nederland toenemen. Zijn persoonlijke interesse gaat ook uit naar innovatieve toepassingen, zoals de wijze waarop de kunstcollectie van KPN middels RIFD tags en iPads wordt beheerd.

Sodexo Congres

Tijdens het middagprogramma konden deelnemers kiezen uit verschillende break-out sessies. Zo vonden presentaties en workshops plaats over operational excellence, de visie van een CFO op het leveren van toegevoegde waarde, een HR spel over dillema’s bij outsourcing en een integraal vitaliteitsprogramma voor offshore medewerkers.

Terug naar de lijst

Thema's

Op welke thema’s voegen facilitaire organisaties waarde toe? Klik op onderstaande link voor de resultaten van het minionderzoek tijdens en na het Sodexo FM Congres.

Break-out sessies en slidedeks

Tijdens het middagprogramma waren er verschillende break-out sessies waaruit deelnemers konden kiezen. Klik op onderstaande link voor een korte impressie en de slidedeks van de presentaties.

FM Netwerkplatform

Jacqueline Bakker, Senior Vice President Business Development SodexoJacqueline Bakker, Senior Vice President Business Development bij Sodexo, kijkt tevreden terug: 

“Het jaarlijkse Sodexo FM Congres biedt een geweldig netwerkplatform voor onze cliënten en relaties. We krijgen enthousiaste reacties over de wijze waarop kennis, inzichten en ervaring over het facilitaire vakgebied bij elkaar worden gebracht. Het levert ons als facilitair dienstverlener zicht op wat er speelt in de markt. Dit jaar hebben we geprobeerd een stap te maken in de zoektocht naar de toegevoegde waarde van facility management.

We zien dat veel facility managers hun facilitaire afdeling professionaliseren en efficiënter inrichten. Tegelijkertijd wordt er meer van hen verwacht. We zien dat ook terug in de vragen van onze cliënten. Het is onze ambitie om de toegevoegde waarde van FM verder te exploreren en aan te tonen op welke wijze facilitaire dienstverlening impact kan hebben op de medewerkers en de organisatie.”