Meer duurzame vis voor werkend Nederland

27 maart 2014

Stichting De Noordzee wil dat duurzame vis hoger op de agenda in de foodservicesector komt. Daarom stuurde de stichting eind maart een brief naar de 100 grootste bedrijven van Nederland, waarin zij hen vroeg om hogere eisen te stellen aan de duurzaamheid van hun eigen cateraar op gebied van visinkoop.

Meer duurzame vis voor werkend Nederland

Aanleiding is de uitkomst van het onderzoek van Rank a Brand eind 2013, waaruit blijkt dat het aandeel duurzame vis in de catering daalt.

Eind 2013 voerde Rank a Brand, mede in opdracht van Stichting De Noordzee, onderzoek uit naar de duurzaamheid van de 15 grootste cateraars van Nederland. De consumptie van duurzame voeding stijgt. Vooral bij de cateringbranche stijgt het aandeel ‘duurzaam voedsel’ sterk, naar 14%. Dat ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 5,5%*.

Toch is duurzame vis nog niet bij alle cateraars even vanzelfsprekend. Uit het jaarverslag van Veneca blijkt een scherpe daling in aandeel duurzame vis, van 77% in 2011 naar 45% in 2012**. Deze daling lijkt zich voort te zetten in 2013, met een gemiddeld aanbod dat onder de 45% ligt.

Bedrijven hebben via hun cateraar bij uitstek invloed op hoe duurzaam de lunch van werkend Nederland is. De bezoekers van het bedrijfsrestaurant zullen immers afnemen dat wat hen aangeboden wordt. En dat hoeft niet altijd extra geld kosten. “Ervoor kiezen om geen vissoorten meer in te kopen die rood scoren op de VISwijzer kan kosteloos en een overheerlijke MSC-gecertificeerde kibbeling hoeft niet duurder te zijn dan een andere kibbeling,” aldus Margreet van Vilsteren van Stichting De Noordzee.

Slechts twee cateraars, Sodexo en SAB Catering, hebben een MSC certificering voor duurzaam wildgevangen vis. Hiermee kan de inkoop van MSC vis door de keten getraceerd een aangetoond worden. Acht cateraars geven aan een duurzaam visinkoopbeleid te hebben en (al dan niet deels) MSC vis te verkopen en te werken met de VISwijzer. Of er daadwerkelijk duurzaam ingekocht wordt, kan echter niet gecontroleerd worden. Tot nu toe laat alleen Sodexo zijn hele visassortiment door Stichting De Noordzee controleren volgens de beoordelingsmethode van de VISwijzer en heeft een verbetertraject opgezet om in de toekomst alleen nog maar duurzame vis te kunnen serveren.

Over het onderzoek
Rank a Brand scoort bedrijven op duurzaamheid. Dit onderzoek werd uitgevoerd voor hoofdaanvrager Stichting Max Havelaar, mede in opdracht van Stichting De Noordzee en MSC. Naast de websites en MVO-rapporten van de cateringbedrijven is binnen dit onderzoek ook informatie vergaard via een enquête.

Het onderzoek is mede gefinancierd uit het Europees Visserij Fonds, binnen het kader van het Nederlands Operationeel Programma “Perspectief voor een duurzame visserij.

* Landelijk gemiddelde volgens cijfers van Duurzaamheidsmonitor 2012
** Zie Veneca’s Jaarbericht 2012, ‘Veneca Focus 2012-2013’

Bron: website van Stichting De Noordzee

Terug naar de lijst

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over de nieuwsitems of heeft u zelf een nieuwsitem? Neem contact op met de afdeling Corporate Communicatie. 

Sodexo Nederland
Rivium Boulevard 2
2909 LK Capelle aan den IJssel
Tel.: +31 (0)10 288 41 37
E-mail: info.nl@sodexo.com