Break-out sessies en slidedeks

14 oktober 2014

Tijdens het middagprogramma waren er verschillende break-out sessies waaruit deelnemers konden kiezen. Vooral de sessies over Operational Excellence en die van Martijn van der Woerdt (CFO Sodexo Benelux) waren erg populair.

Break-out sessies en slidedeks

Operational ExcellenceOperational Excellence
Om toegevoegde waarde te kunnen leveren voor de organisatie is het op orde hebben van de dagelijkse facilitaire dienstverlening natuurlijk een belangrijke voorwaarde. Vanuit de UK behandelden David May en Udo Grimmelikhuizen (Sodexo) een case over Operational Excellence. Sodexo heeft dit principe toegepast bij één van haar internationale cliënten Johnson & Johnson, waarbij met behulp van ‘Lean 6 Sigma’, benchmarking en innovatieve toepassingen uitvoerende facilitaire diensten werden geanalyseerd en een continue verbetercyclus op gang werd gebracht.

Opperational-Excellence-download

 

In the driver seatIn the driver seat!
Het kostenaspect blijft een belangrijk onderwerp voor facilitair managers. Martijn van der Woerdt (CFO Sodexo Benelux) schetste vanuit zijn eigen ervaring en inzichten de verschillende besturingsmodellen voor facilitaire organisaties. Traditioneel wordt het besturingsmodel van ‘Cost Center’ nog steeds veel toegepast door facilitaire organisaties. Eenvoudig en duidelijk voor de organisatie. Toch zou er volgens Van der Woerdt meer aandacht mogen zijn voor het model van ‘Added Value’. Vanuit de overtuiging dat medewerkers het verschil maken, sturing op medewerkerstevredenheid als uitgangspunt genomen. Dat is ook wat Sodexo beoogt met Quality of Life Services: met behulp van services de betrokkenheid van medewerkers verhogen zodat bedrijfsdoelstellingen worden gerealiseerd. De uitdaging daarbij is om het verband te vinden tussen maatregelen en de waardecreatie.

In-the-driver-seat-download

 

Remote SitesRemote Sites
Een niet alledaagse workshop werd georganiseerd in samenwerking tussen Paragon Offshore, M.Point Vitality en Sodexo. Paragon is één van ’s-werelds grootste offshore drilling contractors. Ronald Middelkoop (Paragon Offshore) vertelde over zijn ervaringen op zee en waarom Paragon Offshore is gestart met een vitaliteitsprogramma. Hierbij worden medewerkers gestimuleerd om zowel op de platformen als thuis te werken aan hun eigen vitaliteit. Door een individuele benadering en integrale aanpak door Martin van Assendelft van M.Point Vitality is de gezondheid van medewerkers is bevorderd, maar zijn geweldige resultaten bereikt in de organisatiecultuur. Door aanpassingen van de cateringvoorzieningen als onderdeel van het vitaliteitprogramma levert Sodexo een bijdrage aan de ‘Quality of Life’ van de medewerkers van Paragon.

Remote-Sites-download

 

HR Ethiek bij outsourcingHR Ethiek bij outsourcing
In de workshop HR Ethiek werd onder andere een dilemmaspel gespeeld. Er werd aandacht besteed aan de dilemma’s die je kunt tegenkomen op HR gebied bij het outsourcen van facilitaire activiteiten. Tijdens de workshop werd duidelijk dat er bij outsourcing meerdere partijen betrokken zijn die verschillende belangen hebben. Keuzes die bij outsourcing worden gemaakt en de manier waarop medewerkers daarbij worden betrokken, hebben invloed op de betrokkenheid van medewerkers en daarmee op de kwaliteit van dienstverlening. Het is daarom goed om stil te staan bij de verschillende belangen van de partijen om van daaruit keuzes toe te lichten. Aan de hand van een aantal cases werd tijdens het dilemmaspel hieraan aandacht besteed door Antoon van den Boogaard en Gerard Merkelbach van Ethiekzaak.nl

HR-ethiek-bij-outsourcing-download 

Terug naar de lijst

Quality of Life, wat is het ons waard?

Innovatie en kostenbeheersing: het zijn trending topics binnen Facilitair Nederland. Hoe komen facility managers in control over facilitaire kosten, kwaliteit en klanttevredenheid en waar ligt de optimale balans? Dat waren de onderwerpen van het Sodexo FM Congres op 18 september 2014.

Thema's

Op welke thema’s voegen facilitaire organisaties waarde toe? Klik op onderstaande link voor de resultaten van het minionderzoek tijdens en na het Sodexo FM Congres.

FM Netwerkplatform

Jacqueline Bakker, Senior Vice President Business Development SodexoJacqueline Bakker, Senior Vice President Business Development bij Sodexo, kijkt tevreden terug: 

“Het jaarlijkse Sodexo FM Congres biedt een geweldig netwerkplatform voor onze cliënten en relaties. We krijgen enthousiaste reacties over de wijze waarop kennis, inzichten en ervaring over het facilitaire vakgebied bij elkaar worden gebracht. Het levert ons als facilitair dienstverlener zicht op wat er speelt in de markt. Dit jaar hebben we geprobeerd een stap te maken in de zoektocht naar de toegevoegde waarde van facility management.

We zien dat veel facility managers hun facilitaire afdeling professionaliseren en efficiënter inrichten. Tegelijkertijd wordt er meer van hen verwacht. We zien dat ook terug in de vragen van onze cliënten. Het is onze ambitie om de toegevoegde waarde van FM verder te exploreren en aan te tonen op welke wijze facilitaire dienstverlening impact kan hebben op de medewerkers en de organisatie.”